Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Behovet av nya telemedicinska lösningar och vård på distans blir allt större. Därför byggs just nu en ny labbmiljö för e-hälsa och vård vid Umeå universitet i samarbete mellan Finland och Västerbottens läns landsting.

Samarbetet mellan Sverige och Finland har inletts för att bilda ett kompetenscentrum för att stödja utvecklandet av nya innovationer inom området och spridande av kunskap om existerande lösningar. Projektet heter Nordic Telemedicine Center, NTC, och i dagarna har den svensk-finska projektgruppen samlats på Umeå universitet för att diskutera det fortsatta arbetet inom projektet.

Självdiagnos genom AI
– Här på universitetet utvecklar vi en labbmiljö där nya tekniklösningar för framtidens smartare hem kommer att utvecklas och demonstreras. Genom att kombinera data som samlas med sensorer och evidensbaserad kunskap kan en person i framtiden självdiagnosticera och självbehandla sig med hjälp av applikationer byggda med nya metoder från artificiell intelligens-området, och kunna göra detta i samarbete med vårdprofessionella på distans, säger Helena Lindgren, forskare vid Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet.

Labbmiljön här vid universitetet kommer att vara en del av en fysisk nod i Umeå, och kunna kopplas mot en demonstrationsmiljö vid universitetssjukhuset som visar det kliniska perspektivet på e-hälsa och vård på distans.

Självträningsprogram
Tanken är att resultat och prototyper som tas fram i labbmiljön ska kunna vara tillgängliga också för övriga projektdeltagare i Sverige och Finland. Exempel på detta är den pågående forskningen vid Umeå universitet kring självträningsprogram för inkontinens, demensdiagnostiksystem, en virtuell fysioterapeut i ett träningsprogram för äldre, och mjukvaruagenter med andra kunskapsområden som agerar som coacher, och som använder metoder från artificiell intelligens-området.

– Den nya labbmiljön tar vi fram tillsammans med forskare från olika institutioner och fakulteter, och under hösten kommer studenter inom datavetenskap, interaktionsdesign och arbetsterapi också göra en insats, säger Helena Lindgren.

Långsiktigt hållbart
Planerna för det nya Nordic Telemedicine Center, NTC, är stora. Det ska bli ett långsiktigt hållbart och gränsöverskridande centrum för spetskompetens inom e-hälsa, telemedicin, praktiska arbetssätt, utformning av vårdmiljöer och digital innovation för vård på distans.

Redan har allmänheten haft möjlighet att ta del av olika praktiska exempel på telemedicin. I slutet av september gavs exempelvis en inblick i projektets satsningar under ett arrangemang i universitetets nya fokusmiljö Common Grounds på Norrlands universitetssjukhus i Umeå under titeln Morgondagens vård redan i dag. Då fanns möjlighet att bland annat se en demonstration av telemedicinska lösningar mellan Umeå och Seinäjoki i Finland.

Nordic Telemedicin Center är tänkt att bli ett kompetensnav för telemedicin och ska bestå av två fysiska noder, en i varje land, samt en gemensam virtuell nod. Den virtuella noden består av en databas och en digital portal för interaktion mellan Umeå, Vasa och Seinäjoki.

Tanken är att den virtuella noden ska användas till möten, workshops, virtuella studiebesök och träning via nätet. Den gemensamma databasen ska bland annat innehålla fallbeskrivningar, aktuella forskningsresultat samt information om praktiska arbetssätt från både Sverige och Finland.

Om Nordic Telemedicin Center

Deltagare i NTC-projektet är Västerbottens läns landsting, Umeå universitet, Vasa universitet och Södra Österbottens hälsotekniska utvecklingscenter, EPTEK. Projektet finansieras i huvudsak av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Botnia Atlantica, Interreg.

För mer information:
Helena Lindgren, Institutionen för datavetenskap
Telefon: 090-786 77 73
E-post: helena.lindgren@umu.se
eller
Christer Grönlund, projektledare, Centrum för medicinsk teknik och strålningsfysik vid VLL
Telefon: 090-785 40 85
E-post: christer.gronlund@vll.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera