illustration som visar fyra satelliter i omloppsbana runt jordens magnetfält
Artikel från Institutet för rymdfysik

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Fyra nya satelliter som flyger i formation har börjat lösa gåtan med vad som egentligen händer i gränsskikten i rymden mellan kolliderande magnetfält där laddade partiklar kan accelerera till mycket höga energier. Under veckan 13-17 juni samlas drygt hundra forskare från Europa och USA i Uppsala för att diskutera de första resultaten.

NASA:s fyra satelliter MMS (Magnetospheric MultiScale) sköts upp i bana runt jorden förra året. Satelliterna levererar de mest detaljerade mätningarna någonsin av magnetisk återkoppling i rymden.

– Med mycket högre upplösning än tidigare kan vi nu studera hur energi lagrad i magnetfälten överförs till energi hos laddade partiklar, säger Yuri Khotyaintsev, forskare vid Institutet för rymdfysik.

Energi ursprungligen lagrad i magnetfält kan tränga in i rymden nära jorden och orsaka norrsken, utflöde av atmosfären och jonosfären samt störningar i rymdvädret runt jorden.

Utvecklat i Uppsala
Rymden är full av laddade partiklar och magnetfält, där partiklarna accelereras av elektriska fält. Instrumenten som mäter elektriska fält har Institutet för rymdfysik i Uppsala (IRF) bidragit till (tillsammans med Alvénlaboratoriet på KTH och under ledning av University of New Hampshire i USA). IRF ansvarar för sensorytor och testutrustning.

Mötet pågår 13-17 juni i Blåsenhus i Uppsala. Landshövding i Uppsala län, Peter Egardt, öppnar den vetenskapliga delen av mötet 8:30 tisdag 14 juni.

Läs första artikeln med resultat från MMS: Electron-scale measurements of magnetic reconnection in space, J. L. Burch et al., Science, 12 May 2016

Mer information
yuri@irfu.se, forskare, Institutet för rymdfysik, tel. 018-471 5929
ma@irfu.se, professor, Institutet för rymdfysik, tel. 018-471 5913
rick@irf.se, informationsansvarig, Institutet för rymdfysik, tel. 0980-79178

IRF i Uppsala
Forskningsprogrammet Rymdplasmafysik

Bilder och mer information om MMS (på engelska):
http://mms.gsfc.nasa.gov

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera