Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

En för Europa ny prionsjukdom, Chronic Wasting Disease (CWD), har påträffats i Norge under våren. Prioner är aggregerade proteiner som kan orsaka nervsjukdomar hos däggdjur, som till exempel Creutzfeldt Jakobs sjukdom hos människa och BSE hos kor. SLU ska nu tillsammans med Stockholms universitet göra en landsomfattande studie av prionrelaterade arvsanlag hos älg.

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har ett forskningssamarbete med Karolinska institutet, Linköpings universitet och Statens veterinärmedicinska anstalt om ”Moose Wasting Syndrome” (Älvsborgssjukan) hos älg. SLU har nu även ingått samarbete med Stockholms universitet för en landsomfattande studie av prionrelaterade arvsanlag hos älg.

Forskningen aktualiseras av en nyligen diagnosticerad prionsjukdom, Chronic Wasting Disease (CWD). Det var i april i år som sjukdomen observerades för första gången i Europa, på en norsk vildren.

I maj påträffades en dräktig och kraftigt avmagrad älgko i Selbu i Södra Tröndelag, som visade sjukdomstecken och saknade flyktreaktion. Den avlivades och de hjärnprover som skickades till Veterinærinstituttet i Oslo, visade positivt för prionsjukdomen CWD.

Galna ko-sjukan och Creutzfeldt Jakobs sjukdom
Prioner är aggregerade proteiner som kan orsaka nervsjukdomar hos däggdjur, exempelvis Creutzfeldt Jakobs sjukdom hos människa och BSE hos kor, med symptom som balansrubbningar och sinnesstörningar.

Delar av den pågående studien av prionrelaterade gener finansieras genom anslag från forskningsrådet Formas till SLU med SVA som samarbetspartner. Besked om medel väntas även från andra finansiärer.

Chronic Wasting Disease
Chronic Wasting Disease (CWD) är en överförbar sjukdom som drabbar centrala nervsystemet hos hjortdjur och ödelägger hjärnvävnaden. Sjukdomen har en långsam utveckling drabbar främst unga vuxna djur.  Den kännetecknas bland annat av beteendestörningar, okoordinerade rörelser, avmagring och slutar alltid i döden. CWD är en vanlig sjukdom hos hjkrtdjur i Nordamerika där den främst drabbar hjortar. Det har kommit också kommit några få rapporter om rapporter om fall av CWD hos nordamerikansk älg. Inget tyder på att CWD smittar från hjortdjur till husdjur eller till människa. Källa: Veterinærinstituttet,Oslo

Kontakt:
SLU: Margareta Steen margareta.steen@slu.se tel 0730-82 44 49
SVA: Erik Ågren erik.agren@sva.se
Karolinska institutet: Anna Rising Anna.Rising@ki.se
Linköpings universitet: Per Hammarström perha@ifm.liu.se
Stockholms universitet: Linda Laikre linda.laikre@popgen.su.se
Uppsala universitet: Per Westermark per.westermark@igp.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera