Tema

Dagliga arkiv: 23 mars, 2016

Minskat läckage från blodkärl kan förbättra cancerbehandling

Cancerbehandling försvåras ofta av att vätska ansamlats i och runt tumören, vilket beror på läckage från blodkärlen i tumören. Forskare från Uppsala universitet har kartlagt hur blodkärlsläckaget kontrolleras och upptäckt att ett minskat läckage förbättrar resultatet av cellgiftsbehandling och minskar spridningen av tumörer hos möss. Cancerbehandling försvåras ofta av att vätska ansamlats i och runt tumören, vilket beror på läckage från blodkärlen i tumören. Forskare har kartlagt hur blodkärlsläckaget kontrolleras och upptäckt att ett minskat läckage förbättrar resultatet av cellgiftsbehandling och minskar spridningen av tumörer hos möss. 

Hälsa & medicinSamhälle & kultur
Läs mer

Datorn ersätter inte läraren när barn lär sig musik

Även när ett datorprogram sägs vara självinstruerande och anses kunna lära yngre barn musikalisk improvisation har läraren en viktig roll att spela. En avhandling vid Göteborgs universitet visar hur vuxnas engagemang för och kommunikation med barnen skapar aktiviteter som berikar och utvecklar barnens förståelse för det musikaliska innehållet.

Utbildning & skola
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet