Tema

Dagliga arkiv: 23 mars, 2016

Minskat läckage från blodkärl kan förbättra cancerbehandling

Cancerbehandling försvåras ofta av att vätska ansamlats i och runt tumören, vilket beror på läckage från blodkärlen i tumören. Forskare från Uppsala universitet har kartlagt hur blodkärlsläckaget kontrolleras och upptäckt att ett minskat läckage förbättrar resultatet av cellgiftsbehandling och minskar spridningen av tumörer hos möss. Cancerbehandling försvåras ofta av att vätska ansamlats i och runt tumören, vilket beror på läckage från blodkärlen i tumören. Forskare har kartlagt hur blodkärlsläckaget kontrolleras och upptäckt att ett minskat läckage förbättrar resultatet av cellgiftsbehandling och minskar spridningen av tumörer hos möss. 

Hälsa & medicinSamhälle & kultur

Datorn ersätter inte läraren när barn lär sig musik

Även när ett datorprogram sägs vara självinstruerande och anses kunna lära yngre barn musikalisk improvisation har läraren en viktig roll att spela. En avhandling vid Göteborgs universitet visar hur vuxnas engagemang för och kommunikation med barnen skapar aktiviteter som berikar och utvecklar barnens förståelse för det musikaliska innehållet.

Utbildning & skola

Fisk blev både mamma och pappa åt sina barn

Ciklider (Cichlidae) är en familj tropiska abborrartade fiskar som är mycket vanliga akvariefiskar

Många växter gör det och en del maskar och snäckor – de fortplantar sig utan en partner genom att befrukta sig själva. Nu har en internationell forskargrupp, med forskare från Göteborgs universitet, hittat en tropisk abborrfisk från Victoriasjön som inte bara är mamma utan även pappa till sin avkomma.

Natur & teknik

Vi finns där du är @forskningsnyhet