Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Lejonpopulationen i stora delar av Afrika är hotad. Detta framkommer i en studie som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften PNAS. Antalet lejon i Väst- och Centralafrika beräknas minska med ytterligare femtio procent under de kommande två decennierna om inget görs för att bevara stammen.

En ny studie visar att lejonpopulationen i stora delar av Afrika är i snabb minskning. Studien, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften PNAS, uppskattar att antalet lejon i Väst- och Centralafrika minskar kraftigt och beräknas minska med ytterligare femtio procent under de kommande två decennierna om inget görs för att bevara stammen. Lejonstammen minskar också, om än mindre dramatiskt, i Östafrika, länge ansett som det viktigaste fästet för arten. Studien visar också att nästan alla lejonpopulationer som historiskt omfattat minst 500 individer nu är på tillbakagång.

Ett team forskare från bl a den globala organisationen Panthera, universitetet i Oxford, Sveriges lantbruksuniversitet, IUCN (International Union for Conservation of Nature) och University of Minnesota har beräknat utvecklingen för lejonpopulationer genom att sammanställa och analysera regionala uppgifter om utvecklingen för 47 olika lejonpopulationer i Afrika. Analysen visar att medan de flesta lejonpopulationer i Väst-, Central- och Östafrika minskar, så ökar populationerna i fyra länder: Botswana, Namibia, Sydafrika och Zimbabwe.

Globalt räknas lejon som en sårbar art på IUCN:s rödlista över hotade arter, och arten anses vara kritiskt hotad i Västafrika. Resultaten från denna studie bekräftar lejonens bevarandestatus i Västafrika och studien och pekar också på att regionala bedömningar ger en mer rättvisande bild av lejonpopulationer än vad globala bedömningar gör. Baserat på data rekommenderar författarna att lejon regionalt uppgraderas till ”utrotningshotade” i Central- och Östafrika medan populationen i södra Afrika uppfyller kriterierna för ”livskraftig”.

Dr Luke Hunter, vid Panthera, en av författarna, säger: ”Vi kan inte låta framstegen i södra Afrika leda oss in i självbelåtenhet. Många lejonpopulationer kommer att vara borta eller förväntas försvinna inom de närmaste årtiondena. Lejonet spelar en central roll som kontinentens främsta rovdjur om lejonpopulationerna hamnar i fritt fall kommer det obönhörligen att förändra Afrikas ekosystem”.

Författarna noterar att bevarandeåtgärder i södra Afrika är framgångsrika av flera orsaker, bland annat låg befolkningstäthet, tillförsel av betydande resurser, och kanske viktigast av allt, uppfödning av lejon i små, inhägnade och intensivt skötta och väl finansierade reservat.

Studien bygger på de mest omfattande data som hittills sammanställts när det gäller lejon.

Mer information:
Docent Guillaume.Chapron@slu.se tel 076-117 75 23

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera