Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 oktober 2015

Kvinnliga musikers villkor färgas av attityder från romarnas tid

Skönhet, status, ålder och etnicitet hade betydelse för en kvinnas möjlighet att utöva musik i antikens Rom, visar forskning från Uppsala universitet. Den visar också att synen på vad kvinnligt musicerande innebär har hängt med ända in i vår tid.

Antikhistorikern Erika Lindgren Liljenstolpes avhandling blottlägger en period av kvinnors musikhistoria som tidigare studerats ytterst lite. Hon har undersökt attityder till musicerande kvinnor i antikens Rom.

Skönhet, status, ålder och etnicitet hade betydelse för en kvinnas möjlighet att utöva musik i Rom. Kvinnor var hänvisade till vissa kvinnligt kodade instrument som ansågs passande för dem att spela på. Kvinnor fick inte bli för skickliga eller musicera i det offentliga rummet för då riskerade de att bli offentligt svartmålade.

Fick inte spela för bra
Högstatuskvinnan Sempronia blev till exempel anklagad av historikern Sallustius för att både spela lyra och dansa alldeles för bra för vad som anstod en respektabel kvinna. Musikalisk skicklighet fick inte överskugga en kvinnas förväntade anspråkslösa och oskuldsfulla sidor. Det var lämpligast att sjunga och ackompanjera sig själv på ett enklare stränginstrument.

Orsaken till dessa attityder var strukturerna i det patriarkala romerska samhället där kvinnligt och manligt tydligt skulle hållas isär liksom värderas olika. Vad kvinnor sysselsatte sig med behövde dessutom kontrolleras. Att utöva musik kunde väcka oväntade känslor och lockelser, inte minst hos den manliga delen av publiken.

Hånade för sin höga ålder
Studien, som baserar sig på texter av romerska författare från olika genrer, visar att attityder till kvinnors musicerande i Rom var någorlunda samstämmiga. Här finns också slående likheter med exempel ur senare tiders musikhistoria. I 1600-talets Italien till exempel, försökte påven genom ett påbud förhindra kvinnor att utöva musik, eftersom det kunde skada deras goda rykte. Och i likhet med medelålders musicerande kvinnor i antikens Rom blir idag världsledande kvinnliga sångerskor som Madonna och Mariah Carey offentligt hånade för sin ”höga ålder ” i samband med sitt musikutövande.

– Om vi vill att framtidens kvinnliga musiker ska kunna utöva musik på samma villkor som män är det viktigt att söka förståelse för hur de strukturer som påverkat synen på kvinnligt musicerande sett ut sedan antiken, säger Erika Lindgren Liljenstolpe.

Avhandling
Sempronia’s song. Attitudes to Women’s Music-making in Ancient Rome försvaras den 9 oktober 2015.

Kontaktinformation
Erika Lindgren Liljenstolpe, tel: 0706-730660, e-post: erika.lindgren@antiken.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera