Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 september 2015

En bok för vuxna om böcker för barn

För fem år sedan kom boken Från fabler till manga där Ann Boglind och Anna Nordenstam, båda forskare vid Göteborgs universitet, gav en översikt av svensk och översatt barn- och ungdomslitteratur. Sedan dess har det hänt mycket på det barnlitterära fältet och nu kommer en uppdaterad version i två delar med mycket nyskrivet material. Först ut är Från fabler till manga 1 där författarna vänder sig till alla som är intresserade av det spännande och ständigt växande fältet barnlitteratur.

Från fabler till manga 1 är en barnlitteraturhistoria med litteraturdidaktiska inslag. Den ger en bred översikt av svensk och översatt barnlitteratur i Sverige från den äldsta litteraturen till dagens böcker 2015. Boken tar också upp hur man kan arbeta med barnlitteratur i skola och förskola.

Boken kom ut första gången 2010 och sedan dess har det hänt mycket. Det har inte bara kommit ut en mängd nya böcker

– bara förra året kom det i Sverige enligt Svenska barnboksinstitutets statistik ut 1860 böcker riktade till barn och ungdomar – utan trenderna ändrar sig snabbt.

‒ Nu är det exempelvis allt mörkare i litteraturen för de yngre barnen, men vi finner också många humoristiska böcker för mellanåldern. Bilderböcker är också ett område som expanderat och det har överlag blivit mer fokus på bilden och bildskaparens betydelse, inte bara i de yngre barnens böcker utan också för de äldre och bilderböcker kan idag ta upp svåra ämnen men på ett estetiskt fulländat sätt, säger Anna Nordenstam, docent i litteraturvetenskap och professor i svenska med didaktisk inriktning vid Luleå tekniska universitet.

Dagens trender inom barnlitteraturen är uppkomsten av hybridgenrer, det vill säga en genreblandning i ett och samma verk, fler mörka och problemorienterade böcker för yngre läsare, mer experimenterande i bilderböcker, fler bilder i böcker som riktar sig till äldre läsare och fler böcker som riktar sig till barn som befinner sig mitt emellan barn och ungdom (tweenies).

Trenden med vampyrer och skräck håller i sig.

‒ Vi hoppas att boken kan sprida kunskap om barnlitteratur samtidigt som den ska inspirera till att arbeta med litteratur i skola och förskola. Idag när barns läsförmåga och läsvanor diskuteras så livligt glömmer vi lätt bort betydelsen att vuxna känner till vad det finns för böcker för barn, och då är det viktigt att man känner till både de äldre klassikerna, men också de helt nya och aktuella, säger Ann Boglind, universitetslektor i svenskämnets didaktik.

Från fabler till manga 1 riktar sig till studenter och verksamma förskollärare och lärare för elever i F-6, bibliotekarier, universitetslärare, forskare och en intresserad allmänhet. Från fabler till manga 2 som kommer i vinter tar upp litteratur för ungdomar och riktar sig till studenter, forskare och lärare på högstadiet och gymnasiet.

Kontaktinformation

Presskontakt:
Thomas Melin

Telefon:
031-786 10 68

Mobil:
0766-18 10 68

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera