Artikel från Karlstads universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 augusti 2015

Politiken osynlig när regionalt möter globalt

Globalisering framställs ofta som en naturkraft bortom politikers möjlighet att påverka. Detta står i skarp kontrast till politikernas tro på den egna förmågan att skapa regionala förutsättningar. Andreas Öjehag vid Karlstads universitet har tittat närmare på flera hundra policydokument från regioner, EU, olika länder, OECD och undersökt ett område där politikerna i allt högre grad är frånvarande

I medierna och i politiken framställs globalisering som en naturkraft, en flodvåg bortom politikers möjlighet att påverka eller argumentera mot. Det står i skarp kontrast till politikernas tro på den egna förmågan att skapa regionala förutsättningar. Andreas Öjehag vid Karlstads universitet har tittat närmare på flera hundra policydokument och webbsidor från regioner, EU, olika länder, OECD och andra expertgrupper och undersökt ett område där politikerna i allt högre grad är frånvarande.

I regionalpolitikens kölvatten sprids uppfattningen om globaliseringen som en naturkraft som inte går att påverka. Regionerna utvecklas till konkurrenter om resurser, pengar och kompetens i en allt mer intensiv jakt på tillväxt. Lösningen stavas konkurrenskraft genom kreativitet, innovation och entreprenörskap. De nya hjältarna är den kreativa klassen, entreprenörerna, som fungerar i alla lägen och som löser allt från skola till sjukvård, jobb och demokrati.

-Att bilden av globalisering och villkoren för regionerna är så likartade i alla dessa dokument är problematiskt såväl politiskt som teoretiskt. Jag köper inte idén om globaliseringen som en logik vi inte kan påverka. Den är inte fruktbar. Det globala rummet är inte något som finns bortom eller vid sidan av våra vardagliga sammanhang – tvärtom. Hur vi agerar lokalt och regionalt påverkar också globalt, säger Andreas Öjehag.

I sin avhandling Space craft: globalization and governmentality in regional development har han undersökt tre aspekter av den regionala utvecklingen i ett globalt perspektiv. Den första handlar om den homogena bilden av globalisering som en naturkraft som inte går att förändra och hur den påverkar regional utveckling. Den andra rör vilka konsekvenser det synsättet får, där konkurrenskraft blir ett svar som i princip aldrig ifrågasätts. Istället fungerar det som ett mantra som genomsyrar all verksamhet kopplat till regional utveckling. Vaga begrepp som kreativitet, innovation och entreprenörskap är de lösningar som står till buds. Den tredje aspekten rör vilka aktörer som blir viktiga och vilka grupper som trängs ut under sådana omständigheter.

Detta fokus på konkurrenskraft genom entreprenörskap, kreativitet och innovation lämnar ett slags politiskt vakuum efter sig. I dokument och rapporter är folkvalda politiker knappt benämnda.

– Politikernas roll framstår som ytterst liten i arbetet med att skapa en god regional utveckling. Istället betonas expertis och det regionala ledarskapet som betydelsefullt, men med det avses sällan folkvalda representanter. Det kan i allra högsta grad ses som ett demokratiproblem, menar Andreas Öjehag.

Han har även studerat hur bilder och grafisk formgivning blivit en betydande del av hur regional utveckling kommuniceras samt undersökt den roll siffror, index och statistik fyller. Den närmast reklaminspirerade formen är en betydande och viktig del av politisk kommunikation idag.

– Det innebär ett nytt sätt för makten att uttrycka sig i relation till medborgarna som både forskare och medborgare bör lägga större vikt vid.

Läs hela avhandlingen Space craft: globalization and governmentality in regional development.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Andreas Öjehag, Karlstads universitet på tel: 070-404 01 02 eller mejl: andreas.ojehag@kau.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera