Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 juni 2015

Nya praktiska råd om etablering av energiskog

Jämn och snabb uppkomst bäddar för god tillväxt och hög skörd i salixplanteringar, och därför är det viktigt att välja sticklingar med omsorg och att plantera dem på rätt sätt. Om detta berättar Stina Edelfeldt i en avhandling från SLU.

Att plantera sticklingar liggande och att använda klena sticklingar ökar
till exempel risken för luckiga bestånd. Och kvävegödsling kan gynna ogräsen
mer än salixen.Salix är lokalt ett viktigt förnybart bränsle, men med bättre odlingsmetoder och ekonomi skulle arealerna kunna bli betydligt större.

– Det viktigaste momentet i salixodling är etableringen. Om den inte blir jämn och bra så har beståndet mycket mindre chans att klara sig och ge bra avkastning säger Stina Edelfeldt.

Salix sätts vanligen med sticklingar, ca 20 cm långa pinnar. Skotten får sedan växa några år varpå man skördar dem och sedan låter nya skott skjuta från stubbarna. Ojämnheter och luckor i beståndet leder till att ogräs tar sig in och att större salixplantor konkurrererar ut mindre. Stina Edelfeldt har i sitt doktorsarbete undersökt hur sticklingarna bör vara beskaffade och hur de bör planteras för att ge så bra etablering som möjligt.

– Längre, bredare och tyngre sticklingar producerade mer biomassa och sköt fler och längre skott, men om sticklingarna blev för stora avtog den effekten, säger Stina Edelfeldt. Jag rekommenderar att man använder sticklingar som är minst 20 cm långa, och undviker sticklingar kortare än 10 cm.

Sticklingens egenskaper visade sig påverka tillväxten under lång tid, även två skördar efter planteringen. Stora sticklingar ledde till stora plantor, vilket antyder att den storlekshierarki som skapades vid planteringen behålls över flera skördar.

En annan sak som kan försämra etableringen är om jorden är så hård att sticklingarna skadas eller blir liggande ovanpå jorden, vilket kan leda till uttorkning. Sticklingar kunde också skadas om de lagrades utomhus några veckor.

– Plantering i packad jord rekommenderas inte, men om man gör det bör man använda grövre sticklingar med en diameter på minst 10–11 mm, säger Stina Edelfeldt. Då klarar de sig bättre.

Sticklingar planteras vanligen stående, med toppen några centimeter ovan mark, men det görs även försök med plantering av liggande sticklingar. Stina Edelfeldt visar dock att liggande sticklingar presterar sämre. Om sticklingarna ändå planteras liggande, bör de inte planteras djupare än 5 cm.

Ett alternativ till användning av sticklingar är att plantera upp till två meter långa liggande skott i marken. Detta visade sig dock öka risken att få ett ojämnt bestånd, eftersom en majoritet av skotten sköt upp i toppen av skottet.

Det är viktigt att se till att ogräsen inte hinner gro och skjuta skott innan salixen har blivit tillräckligt stor. När salixen väl har vuxit till sig kan den undertrycka ogräset. Kvävegödsling rekommenderas inte under etableringsåret.

– Kvävet tycks gynna ogräsen mer än salixen, säger Stina Edelfeldt. Orsaken är troligen att sticklingarna redan innehåller ganska stora näringsreserver.

FAKTA
MSc Stina Edelfeldt, institutionen för växtproduktionsekologi, försvarade sin doktorsavhandling Influence of pre-emergence cutting characteristics on early willow establishment den 12 juni 2015 vid SLU i Uppsala. Opponent var Dr Katrin Heinsoo, Estonian University of Life Sciences, Tartu, Estland.

Länk till avhandlingen (pdf) http://pub.epsilon.slu.se/12242/

Kontaktinformation
Stina Edelfeldt, SLU. Tel 070-616 01 67, stina.edelfeldt@slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera