Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 maj 2015

Hårt tryck på Nordens skogar

Skogarna i norr kan på sikt komma att utsättas för hård press då den globala efterfrågan på naturresurser ökar samtidigt som klimatet förändras och det ställs allt högre krav på miljöhänsyn, enligt en bok om de nordiska skogarnas framtid.

Boken The Future Use of Nordic Forests – A Global Perspective lanserades igår på den internationella skogsforskningskonferensen IBFRA 2015 som hålls i Rovaniemi, Finland. Boken, som finansierats av forskningsprogrammet Future Forests, utforskar de problem som skogsintressenter i de nordiska länderna kan komma att möta i framtiden.

Den traditionella marknaden för svenska och nordiska skogsprodukter är präglad av stor osäkerhet; produktionen flyttar till länder i syd, efterfrågan på tryckpapper sjunker och de nordiska skogsbolagen är allt mindre beroende av skogarna i Norden. Den framväxande bioenergimarknaden är turbulent och osäker. Samtidigt är skogens miljövärden, inte minst den biologiska mångfalden under fortsatt press och klimatförändringarna ger en ny osäkerhet kring både produktion och användning av skogen.

Att bruka skogen hållbart under påverkan av alla dessa krafter ställer krav som dagens skogsförvaltning inte verkar klara av att leva upp till. I boken konstaterar forskarna att den svenska modellen för skogsbruk inte når de miljömål som samhället beslutat om.

Den klarar inte heller att överbrygga klyftan mellan skogsindustri och miljöintressen, säger Erik Westholm, professor i landsbygdsutveckling vid SLU och en av bokens redaktörer.

Boken pekar också på en risk för ett globalt underskott på produktiv mark för jordbruks- och skogsbruksändamål omkring år 2050, vilket kan innebära svåra konflikter om mark i flera olika delar av världen.

Vi skrev den här boken för att identifiera de viktigaste framtidsutmaningarna för de nordiska skogarna, säger Florian Kraxner, som är en av bokens redaktörer och forskningsledare vid det internationella institutet för systemanalys, IIASA, i Wien, Österrike.

Frågan om skogens roll i framtiden är omstridd. Det finns en skiljelinje mellan aktörer som tror att resursbristen kommer att kräva omfattande förändringar i konsumtions- och produktionsmönster, och mellan dem som tror att det ökade trycket på resurser går att möta med förbättrade produktionssystem och teknisk utveckling.

Med en effektiv global och nationell styrning av hur skogs- och jordbruksmarken används går det troligen att möta framtidsutmaningarna – men det förutsätter ett kraftfullt politiskt agerande på både den internationella nivån och det nationella planet, säger forskaren Karin Beland Lindahl från forskningsprogrammet Future Forests, verksam vid avdelningen för statsvetenskap vid LTU och en av bokens redaktörer.

Kontaktinformation
Karin Beland Lindahl Luleå Tekniska Universitet (LTU), Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle Telefon: 0920-49 32 93, 076-801 12 23 E-post: karin.beland.lindahl@ltu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera