Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 maj 2015

Tjänster från ekosystem – till nytta för både jordbruk och samhälle

Jordbrukare på den skånska slättbygden kan öka värdet på åkermarken med upp till 1900 kronor per hektar genom att underhålla åkermarkens naturliga ekosystemtjänster. Det visar en studie från AgriFood Economics Centre.

För att producera livsmedel behövs stödjande ekosystemtjänster, som till exempel reglering av mängden vatten i marken och kontroll av skadedjur. Mängden stödjande ekosystemtjänster i åkermarken minskar kontinuerligt till följd av alltmer intensiv jordbruksproduktion. Detta är problematiskt eftersom ekosystemtjänsterna är grunden för markens bördighet.

– Vår studie visar att skördarna ökar och behovet av konstgödsel minskar om ekosystemtjänsterna i åkermarken bevaras, säger Mark Brady, naturresursekonom på AgriFood och Sveriges lantbruksuniversitet och en av forskarna bakom studien. Arbetet har utförts i samarbete med Centrum för miljö- och klimatforskning och biologiska institutionen vid Lunds universitet.

Att bevara ekosystemtjänsterna har därför ekonomiska effekter. Om en fortsatt minskning av ekosystemtjänsterna kan motverkas kan jordbrukaren öka markens värde med upp till 1900 kronor per hektar, enligt studien. Värdeökningen beror på att markens bördighet och förmåga att producera livsmedel ökar om ekosystemtjänsterna bevaras. För samhället som helhet är ekosystemtjänsterna värda ännu mer, eftersom de är viktiga för framtida generationers livsmedelsförsörjning.

– Ekosystemtjänsterna förändras långsamt, men även små minskningar har stor betydelse. Än har vi inte sett de fulla konsekvenserna av minskningen, men om jordbrukssektorn och samhället agerar nu kan vi minska risken för fallande bördighet och försämrade förutsättningar för livsmedelsproduktionen och miljön i framtiden, säger Mark Brady.

Exempel på åtgärder som lantbrukare kan vidta är minskad jordbearbetning, vall i växtföljden och nedbrukning av skörderester.

FAKTA
Rapporten
Sammanfattning på svenska
Mark Brady, Cecilia Carlsson, Helena Johansson & Katarina Hedlund. Tjänster från ekosystem – till nytta för både jordbruk och samhälle. Agrifood economics centre, Policy Brief, Nr 2015:2.
http://www.agrifood.se/publication.aspx?fKeyID=1812

Vetenskaplig artikel
Mark V. Brady, Katarina Hedlund, Rong-Gang Cong, Lia Hemerik, Stefan Hotes, Stephen Machado, Lennart Mattsson, Elke Schulz & Ingrid K. Thomsen. Valuing Supporting Soil Ecosystem Services in Agriculture: a Natural Capital Approach. Agronomy Journal, doi:10.2134/agronj14.0597.
http://www.agrifood.se/publication.aspx?fKeyID=1813

AgriFood Economics Centre är ett samarbete mellan Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Se www.agrifood.se

Kontaktinformation
Mark Brady, utredare AgriFood Economics Centre och institutionen för ekonomi vid SLU mark.brady@slu.se, 046-222 07 84

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera