Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 maj 2015

Ny fågelart från Kina upptäckt

En ny fågelart har beskrivits från centrala Kina av forskare från Sverige, Kina, USA, Storbritannien och Vietnam. Forskargruppen leds av svenska forskare. Fågeln, som har getts det engelska namnet Sichuan Bush Warbler och det vetenskapliga Locustella chengi, och som på svenska skulle kunna kallas sichuansmygsångare, är släkt med vår svenska gräshoppsångare och de i Sverige ovanligare flod- och vassångarna.

Under 2000-talet har det vanligen beskrivits omkring fem nya fågelarter per år, varav merparten kommer från Sydamerika. När det gäller Kina, inklusive Taiwan, har bara 11 nya arter beskrivits sedan 1930 (inklusive Locustella chengi), och Per Alström från Artdatabanken vid SLU har varit med och beskrivit fem av dessa. Per Alström och hans medförfattare Urban Olsson från Göteborgs universitet är de enda svenskar som har beskrivit nya fågelarter i modern tid. Den senaste före dem var Einar Lönnberg, som beskrev reliktmåsen från Centralasien 1931. 

Sichuansmygsångaren häckar i bergsområden från ca 1000–2300 m höjd, där den förekommer i tät ört- och buskvegetation. Liksom sina svenska släktingar är den extremt tillbakadragen och svår att se. Den uppmärksammas framför allt genom sin karaktäristiska, mycket enkla sång, som består av en sträv utdragen ton följd av en kortare ton, som upprepas med jämna mellanrum under lång tid.

Sichuansmygsångaren är extremt lik den rödbruna smygsångaren Locustella mandelli, som förekommer från nordöstra Indien till norra Sydostasien och sydöstra Kina, men skiljer sig i vissa kroppsproportioner och i synnerhet genom sin annorlunda sang.

– Redan 1987 hörde Urban Olsson och jag en fågel i Sichuanprovinsen i Kina som såg ut som en rödbrun smygsångare, men som sjöng väldigt annorlunda jämfört med vad vi hade hört i nordvästra Thailand, sager Per Alström. Vi misstänkte redan då att det kunde röra sig om en ny art, men det tog många år och många expeditioner och museibesök innan vi tillsammans med alla våra medarbetare hade samlat så mycket material att vi kände oss redo att beskriva den som en ny art.

DNA-analyser visar att dessa båda arter är mycket närbesläktade, och att de skilts från en gemensam förfader för ca 850 000 år sedan.

De två nära släktingarna förekommer lokalt på samma berg, där de i huvudsak är åtskilda i höjdled, med sichuansmygsångaren på lägre höjd än den rödbruna smygsångaren.

Sichuansmygsångaren är lokalt ganska talrik, och dess livsmiljö är inte hotad, så dess bevarandestatus verkar gynnsam. Den har förbisetts tidigare på grund av sin stora likhet med den rödbruna smygsångaren och sin tillbakadragna livsstil.

Den nya arten är uppkallad efter den numera bortgångne professor Cheng Tso-hsin (1906–1998), som betytt mer för kinesisk ornitologi än någon annan. De engelska och svenska namnen syftar på Sichuanprovinsen, där arten först upptäcktes.

FAKTA
De svenska forskarna kommer frånSveriges lantbruksuniversitet och Göteborgs universitet.

Artikeln:
Per Alström, Canwei Xia, Pamela C Rasmussen, Urban Olsson, Bo Dai, Jian Zhao, Paul J Leader, Geoff J Carey, Lu Dong, Tianlong Cai, Paul I Holt, Hung Le Manh, Gang Song, Yang Liu, Yanyun Zhang & Fumin Lei. 2015. Integrative taxonomy of the Russet Bush Warbler Locustella mandelli complex reveals a new species from central China. Avian Research 6:9. http://dx.doi.org/10.1186/s40657-015-0016-z (Open Access)

Ljudfiler

Kontaktinformation
Professor Per Alström Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet 070-454 69 65, 018-67 25 75, per.alstrom@slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera