Artikel från Karlstads universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 mars 2015

Barns liv och hälsa i Värmland

Minskat barnafödande, men lägsta dödligheten bland nyfödda i landet. Treåringar i Värmland har bästa tänderna i riket. Vaccinationstäckningen är hög och en klar majoritet av värmländska barn är regelbundet fysiskt aktiva. Det är några av slutsatserna i den nya rapporten Barns liv och hälsa i Värmland. Inte sedan 1994 har motsvarande rapport presenterats.


Det är Institutionen för hälsovetenskaper vid Karlstads universitet som tagit initiativet med utgångspunkt från deras forskning och undervisning med fokus på barn.

Vi såg ett behov av en bred belysning av barns liv och hälsa, och att uppmärksamma trender och prognoser. Vi vill beskriva viktiga risk- och friskfaktorer och den forskning i Värmland som fokuserar på barn. Det säger Staffan Jansson, professor i folkhälsovetenskap vid Karlstad universitet, en av redaktörerna för rapporten.

Det här är ett viktigt dokument för oss alla inom kommuner och landsting. Det gäller såväl för oss politiker som tjänstemän som arbetar med att utveckla folkhälsan, säger Gert Ohlsson, ordförande i landstingets Folkhälso- och tandvårdsutskott.

Viktiga underlag för rapporten är ett antal stora forskningsstudier vid Karlstads universitet med fokus på barns liv och hälsa i Värmland såsom ELSA, SELMA, SOFIA, Ung i Värmland och Bostad-Barn-Hälsa. I rapporten medverkar experter inom olika områden från ett flertal institutioner; Karlstads universitet, Landstinget i Värmland, Värmländska kommuner, Region Värmland och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Sedan mitten av 1990-talet har antalet födda eller invandrade barn stadigt minskat.

Värmland har lägst dödlighet bland nyfödda i hela Sverige under den senaste femårsperioden.

Över 98 procent av barnen är vaccinerade mot mässling, röda hund och påssjuka.

År 2011 var 97 procent av länets treåringar kariesfria vilket ger en tätposition i riket.

• 93 procent av barnen (12-16 år) är regelbundet fysiskt aktiva. Endast en procent kan klassas som helt fysiskt inaktiva.

Ungdomars alkoholkonsumtion i Värmland har minskat betydligt sedan millennieskiftet.

I rapporten finns även mindre positiva resultat:
Värmländska gravida kvinnorna är i högre utsträckning rökare, snusare, alkoholanvändare och överviktiga än riksgenomsnittet.

Övervikt och fetma bland barn i Värmland är högre än i övriga Sverige. Nära 26 procent av barnen i årskurs 4 var överviktiga varav nästan sex procent var feta.

Självmord hos unga män och självtillfogade skador hos unga kvinnor är något vanligare i Värmland än i övriga Sverige.

Kontaktinformation
Staffan Jansson, professor i folkhälsovetenskap, 072 5357759 , Carl Gustaf Bornehag, professor i folkhälsovetenskap, 070 586 65 65 eller Carolina Jernbro, doktorand i folkhälsovetenskap, 054 7002503.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera