Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 december 2014

Gynnsamt för granbarkborrar i norr – ökad skaderisk framöver

Norra Sverige har drabbats av flera stora stormfällningar under senare år och granbarkborrarna har haft tillgång till vindfällda träd under tre somrar i följd. Därmed ökar också risken för att den förhöjda populationen av barkborrar ska börja döda stående träd under kommande år, enligt forskare vid SLU. Därför är det viktigt att fortsätta att ta bort stormfällda träd ur skogen.

Granbarkborrarna har haft många vindfällda träd att föröka sig i  efter de senaste årens stormar. Vindfällen i Medelpad efter stormen Ivar. Foto  Sören Wulff

Norra Sverige har drabbats av flera stora  stormfällningar under senare år och granbarkborrarna har haft tillgång till vindfällda träd under tre somrar i följd. Därmed ökar också risken för att den  förhöjda populationen av barkborrar ska börja döda stående träd under kommande  år, enligt forskare vid SLU. Därför är det viktigt att fortsätta att ta bort  stormfällda träd ur skogen.

I december 2011 fällde stormen Dagmar 4,5 miljoner kbm skog i Västernorrland  med angränsande områden. Eftersom man då redan haft problem med barkborrar i detta område under ett antal år var oron stor att stormfällningen skulle leda  till en förvärrad situation. Därpå följde stormen Ivar i december 2013 som  fällde ytterligare 8 miljoner kbm i ungefär samma område.

SLU har under flera år följt hur populationen av granbarkborrar utvecklats i norr. Syftet har varit att dels bistå skogsbruket med beslutsunderlag för motåtgärder, dels öka kunskapen om sambandet mellan mängden kvarlämnade vindfällen av gran på landskapsnivå och risken för utbrott av granbarkborre, det vill säga att äldre granskog dödas.

Under de senaste tre åren har volymerna av granbarkborredödade, stående träd  visat sig vara små. Detta beror dels på den goda tillgången på vindfällda träd  efter stormarna, dels på att barkborrarna inte har varit tillräckligt många för att kunna övervinna levande träds försvar. Men nu har barkborrarna blivit många fler och dessutom är de stormfällda träden snart förbrukade.

– Våra undersökningar visar att varje barkborrehona har producerat i genomsnitt 3–4 döttrar per år i de stormfällda träden under de senaste tre somrarna, säger Martin Schroeder vid institutionen för ekologi. Därmed har de blivit mångdubbelt fler än vad de var före stormen Dagmar.

– Den totala volymen av stormfällda och i år angripna träd, som låg kvar i  skogen nu i höst uppskattas till 475 000 kbm, säger Sören Wulff vid  institutionen för skoglig resurshushållning. 88 procent ligger i Medelpad, som  ju också drabbades extra hårt av stormen Ivar. Volymerna är mycket mindre i  resten av undersökningsområdet, dvs. i Ångermanland och östra Jämtland.

– Detta innebär förstås att risken för angrepp på stående skog framöver också  är störst i Medelpad, säger Martin Schroeder.

Förutom de angripna vindfällena ligger det också 1 miljon kbm oangripna  vindfällda träd i Medelpad, vilka kan utnyttjas av granbarkborre under 2015 om  de får ligga kvar. I och med att granbarkborrarna under 2014 fick drygt 4 döttrar per hona räcker de nu till för att under 2015 angripa en stor del av  dessa vindfällda träd (vilket i sin tur innebär en ännu större risk för skador under 2016) och dessutom döda betydande volymer levande skog.

– Den viktigaste åtgärden nu är att fortsätta upparbeta vindfällen, säger  Martin Schroeder. Stora stormluckor bör prioriteras, eftersom maskinerna där är  effektivast och eftersom granbarkborrarna gillar solexponerade granar. På detta  sätt förhindrar man en fortsatt uppförökning i vindfällen under kommande år och  så får man dessutom ut en del barkborrar ur skogen (de som övervintrar under  barken)

Skogsvårdslagen stipulerar att maximalt 5 kbm av färska vindfällen av gran  och tall får lämnas per ha. Denna regel infördes på 1970-talet för att minska  barkborreskadorna. Gränsvärdet är dock inte baserat på några vetenskapliga  studier och dessutom är det förstås en avgörande skillnad om det ligger  vindfällen på bara några enstaka ha eller över hela landskapsavsnitt. Det är bara det senare scenariot som kan utlösa granbarkborreutbrott.

– Det saknas alltså studier över vilka mängder av vindfällen som kan lämnas  på landskapsnivå utan att riskera ett barkborreutbrott, säger Martin Schroeder. Vi har nu en unik möjlighet att studera detta under kommande år, i och med att  vi har en stor variation av mängderna vindfällen inom vårt undersökningsområde  med relativt små mängder i Ångermanland och östra Jämtland och 20 ggr större  mängd i Medelpad.

FAKTA
Studierna har finansierats av SCA och Skogsägarna Norrskogs  Forskningsstiftelse, och av SLU genom Nationell Riktad  Skogsskadeinventering.

Läs mer:
Skogsskadeinventeringen

Granbarkborrehemsidan

Granbarkborreforskning

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera