10 december 2014

Myror kan försvara barrträdsplantor mot snytbaggar

Snytbaggen orsakar skogsbruket stor skada genom att äta på barken av unga barrträdsplantor. När Vítezslav Manák från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) undersökte samspelet mellan myror och snytbaggar på nyplanterade hyggen, fann han att myror som hittat föda på en planta uppträder aggressivt mot snytbaggar vid plantan och därmed minskar gnagskadorna.

Stackmyror lever i skogsmiljöer och bygger ofta stora kolonier med hundratusentals arbetare. Födan är i huvudsak honungsdagg – en sockerrik vätska som utsöndras av bladlöss i trädkronorna. Myrorna försvarar bladlössen från deras naturliga fiender, men de kan också minska mängden skadegörande insekter på dessa träd. Ofta finns myrstackar kvar på kalhyggen åren närmast efter att skogen avverkats och myror förekommer även på plantor i unga skogsbestånd.

När Vítezslav Manák lockade myror till granplantor med hjälp av socker minskade omfattningen av snytbaggens gnag med 30 procent. Minskningen tolkades som en effekt av att myrorna beter sig aggressivt för att skydda sin födokälla. Observationer visade nämligen att deras angrepp gör att snytbaggarna rör sig mer och inte får ro att äta.

Det var bara på plantor med bladlöss eller ditsatt socker som snytbaggarna påverkades. Det hade ingen betydelse för skadenivån om det fanns mycket stackmyror på marken i området eller inte. Vítezslav Manáks avhandling visar därmed att myrorna främst påverkar snytbaggar där det finns en födokälla för myrorna på plantan.

Resultaten är av praktiskt intresse eftersom skador av snytbagge är den vanligaste orsaken till att barrträdsplantor dör. Skadorna orsakar svenskt skogsbruk årliga förluster på hundratals miljoner kronor.

Vítezslav Manák, institutionen för ekologi, försvarar sin doktorsavhandling Interactions between ants and pine weevils: Effects on forest regeneration vid SLU i Uppsala.

Tid: Torsdagen den 11 december 2014, kl 09:30
Plats: Loftets hörsal, SLU, Ultuna, Uppsala
Opponent: Dr. Seppo Neuvonen, Skogsforskningsinstitutet (Metla), Joensuu, Finland

Länk till avhandlingen
http://pub.epsilon.slu.se/11662/


Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera