Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 december 2014

Om hjärnträning kan skydda mot demens

Sveriges största privata satsning på unga forskare fortsätter med 29 nya Wallenberg Academy Fellows. Jessica Körning Ljungberg, Umeå universitet, är en av landets, och världens, mest lovande forskare som nu får stöd av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

– Det här är en helt fantastisk utmärkelse, som jag är enormt stolt och rörd över att få motta! En sådan här chans är väldigt få förunnade. Genom detta kan vi nu på ett bra och långsiktigt sätt studera de positiva effekterna av mentalträning på minne och uppmärksamhet, säger Jessica Körning Ljungberg, docent i psykologi vid Umeå universitet och Honorary Research Fellow vid School of Psychology, Cardiff University, Storbritannien.

Anslaget uppgår till totalt mellan 5 och 9 miljoner kronor per forskare under fem år beroende på ämnesområde. Efter den första periodens slut kommer forskarna att ha möjlighet att söka stöd för ytterligare fem års finansiering.

– Jag vill varmt gratulera Jessica Körning Ljungberg. En satsning som Wallenberg Academy Fellow ger möjlighet att arbeta både långsiktigt och fokuserat, något som krävs för att nå verkligt intressanta resultat och kunskapsgenombrott, säger Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet.

Jessica Körning Ljungberg ska som Wallenberg Academy Fellow besvara följande frågor: Går det att träna upp kognitiva funktioner genom till exempel flerspråkighet eller ett mentalt krävande arbete? Hur länge sitter i så fall effekten i efter pensionen? Och kan tränade ”mentala muskler” skydda mot demens?

Forskning visar på ett samband mellan att prata flera språk, eller att ha haft ett långt yrkesliv med hög mental belastning, och att prestera bättre på vissa kognitiva uppgifter som har med minne och uppmärksamhet att göra. Detta verkar också kunna leda till ett skydd mot demenssjukdomar.

Jessica Körning Ljungberg ska granska dessa samband genom att följa individers kognitiva utveckling över en längre tid. Dels ska hon studera om det går att bygga ett slags skyddande kognitiva muskler, dels ska hon undersöka hur länge skyddet i så fall sitter i efter att en person drar ner på sin mentala träning. Har immigranter som pratar sitt andra språk under hela livet ett bättre skydd mot demens jämfört med personer som endast pratat ett andra språk under yrkeslivet?

För att kunna besvara frågorna kommer Jessica Körning Ljungberg använda sig av data från en av världens största longitudinella minnesstudier, Betulaprojektet, som drivs vid Umeå universitet. Hon planerar även en ny longitudinell datainsamling.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera