Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 december 2014

Rymdforskning och rymdindustri i symbios

En stor rymdsatsning vid Luleå tekniska universitet och med svensk rymdindustri har påbörjats.

– Vi befinner oss i en väldigt teknologidriven bransch och vi behöver kontinuerligt ny teknologi för att vara konkurrenskraftiga. Då gäller det att vara tidigt ute med forskning och teknikutveckling, därför vill vi den här typen av samarbeten. Universitetet står för den experimentiella miljön och studenterna. Vi står för de tillämpade projekten. Så samarbetet är en win-win situation, säger Hans Nilsson, GKN Aerospace Sweden AB.

Bland den rymdindsustri som fanns representerad på kick-offen fanns bland andra GKN Aerospace Sweden AB, SSC, OHB Sweden, RUAG Space AB och Satmission AB. För att vara konkurrenskraftiga måste vi ha spetskompetens och det får vi tillsamman med forskare. Därför är det viktigt för oss att interagera med Akademin och därför prioriterar vi tillämpad och industriell forskning, säger Tomas Thungen, RUAG Space AB.

I centrum för Luleå tekniska universitets stora rymdsatsning står den framgångsrika rekryteringen av två internationella toppstjärnor inom två olika forskningsområden. Det handlar om professor Reza Emami från Kanada som skapar ett helt nytt forskningämne, rymdtekniska system vid Luleå tekniska universitet med ett eget satellitlab och vars forskning till stor del bygger på samarbete med rymdindustrin. Professor Javier Martin-Torres från Spanien, vars forskningsämne är atmosfärsvetenskap, kommer inom kort att vara med och presentera en stor världsnyhet inom rymdforskning. Det handlar om forskningsresultat kopplade till en meterologisk station på Mars, REMS, som hör till Curiosity Rover.

Satsningen på de två professorerna innebär även ett antal nya forskare och nyanställning av 20 doktorander till forskarskolan i rymdteknik, där även Institutet för rymdfysik (IRF) är samarbetspart. Den SpaceMasterutbildning som sedan tidigare är knuten till universitetet, förlängs. Sammanlagt handlar universitetets rymdsatsning om minst 75 miljoner kronor tillsammans med företag och forskningsfinansiärer. Luleå tekniska universitet befäster sig ytterligare som rymdcentrum.

– Rymden är viktig för Luleå tekniska universitet det är därför vi gör den här stora satsningen på utbildning och forskning. Vi hoppas nu på nya forskningssamarbeten med svensk rymdindustri, säger Johan Sterte, rektor vid Luleå tekniska universitet.

– Genom satsningen på rymdforskarskolan med ett mycket kraftigt resurstillskott befäster universitetet sig som ett rymdcentrum. Rymdforskarskolans projekt ska kopplas till behovsdriven forskning som efterfrågas av rymdindustrin. Det i sin tur bidrar till att redan etablerade företag i rymdsektorn kan växa och helt nya starta vilket genererar nya arbetstillfällen, säger prefekt Jonas Ekman vid Luleå tekniska universitet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera