Artikel från Karlstads universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 november 2014

Lärarens yrkeserfarenheter spelar roll i undervisningen

Tidigare livserfarenheter spelar en viktig roll för undervisningen på yrkesutbildningarna. Utifrån vem yrkesläraren är och vilka livserfarenheter som finns fostras eleverna.

Detta visar en doktorsavhandling från Karlstads universitet. När lärare och elever interagerar i klassrummet skapar de tillsammans förutsättningar för en ny resa för varje enskild elev. Yrkeslärarna försöker fostra sina elever till medvetna samhällsmedborgare och stolta yrkesutövare. Men de vill också skapa förutsättningar för dem att klara av skolan, få anställning och studera vidare på universitet, menar nydisputerade pedagogikforskaren Hamid Asghari vid Karlstads universitet.

– Jag blev överraskad av resultatet. För mig som ingenjör och yrkeslärare var det självklart att mitt främsta uppdrag var att lära ut ett yrke. Men det handlar om så mycket mer. Det är minst lika viktigt med goda relationer, där eleven får bygga upp sin självkänsla innan studietiden är över, säger Hamid Asghari.

Livsberättelser är viktiga
I sin avhandling Från uppväxt till lärargärningen livsberättelsestudie med åtta yrkeslärare på industritekniska programmet, tittar Hamid Asghari närmare på hur lärarens tidigare erfarenheter har betydelse för undervisningen och kontakten med eleverna.

– Med den omtanke som yrkeslärarna har om sina elever och med det fokus som de har på sina elever blir yrkesutbildningen en vändpunkt i vissa elevers liv.

Mötet med yrkeslärarna, där var och en av dem har fått möjlighet att berätta om sitt liv, har varit en viktig förutsättning för genomförandet av studien. Många forskare har tidigare gått in i klassrummet och observerat yrkeslärarens arbete, men ingen har ställt frågor som rör den enskilda personen för att ta reda på vilka erfarenheter som har format individen, menar Hamid Asghari.

– Det man har varit med om påverkar hur man är, det syns även i klassrummet. Och det är viktigt att det får göra det. I samspelet mellan lärare och elever, där man får lära av varandra, skapas en bättre undervisning. Det är jag övertygad om, säger han.

Av de åtta yrkeslärare som ingår i studien har hälften annan etnisk bakgrund än svensk, en fördelning som var viktig för Hamid. En av deltagarna är kvinna. De flesta som intervjuades har jobbat många år i industrin.

Tidigare erfarenheter
I utfallet kan man dock inte se några stora skillnader mellan yrkeslärarnas etniska ursprung. Snarare är lärarens egna skol- och yrkeserfarenheter av vikt.

En annan viktig aspekt som kom fram under studiens gång är att gruppens yngsta lärare, 21 år gammal, upplevde eleverna som både duktiga och engagerade medan hans äldre kollega beskrev samma ungdomar som omotiverade för skolan och utbildningen. Det visade sig att kunskaper om moderna, datoriserade skärmaskiner var viktiga för den yngre läraren, medan den äldre värdesatte kunskaper om de manuella, skärande maskinerna högre. Elever som själva tillhörde IT-generationen trivdes bättre med uppgifter som den yngre läraren hade tagit fram och visade därför också större motivation att lära sig.

– Vad ett yrke är, vad en yrkesutbildning ska innehålla och vilka uppgifter en yrkeslärare anser som viktiga för elevernas utbildning kan relateras till yrkeslärarens egna livserfarenheter och den uppfattning yrkesläraren har av yrket. Med andra ord fostras yrkeselever som väljer studera på industritekniska programmet delvis till olika industriarbetare utifrån vem yrkesläraren är och vilka livserfarenheter yrkesläraren bär på, säger Hamid Asghari.

Här finns Hamid Asgharis doktorsavhandling: Från uppväxt till lärargärning.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera