Tema

Stor satsning på forskning om nätverkstjänster

Forskarna vid Karlstads universitet kommer i samverkan med näringslivet att utveckla högkvalitativa nätverkstjänster. KK-stiftelsen satsar 36 miljoner kronor på forskningsprofilen och näringslivet medverkar till samma värde.

– Det här innebär att vi kommer förstärka vår forskningsprofil och bidra med ytterligare relevant forskning för näringslivet, säger Stefan Lindskog, professor i datavetenskap vid Karlstads universitet. Forskningen handlar om utveckling av effektivare och säkrare datakommunikationslösningar. Vi forskare bidrar med vår expertis och näringslivet förser oss med sin kunskap, case och dataunderlag, och genom denna samverkan kan företagen få bättre produkter och ökad konkurrenskraft.

Forskningsprofil
– Den här forskningssatsningen bygger på våra styrkeområden inom nät- och säkerhetsforskning här på Karlstads universitet, säger Johan Garcia, universitetslektor i datavetenskap vid Karlstads universitet. Vår ambition är att säkerställa vår position vid den Europeiska forskningsfronten inom vårt forskningsområde.

KK-stiftelsen satsar 6 miljoner kronor per år under sex år på forskningsprofilen och näringslivet cirka 40 miljoner kronor. Karlstads universitet skjuter till 12 miljoner kronor under sexårsperioden.

Näringslivsmedverkan
De medverkande företagen är Clavister, Combitech, Ericsson, Icomera, Procera Networks och Tieto. Alla verksamma som produkt- och konsultföretag inom telekom och IT, och flera av dem världsledande inom sina områden.

– För oss kommer samarbetet med Karlstads universitet bidra till utveckling och förbättring av programvara som är en viktig del i dagens avancerade mobilsystem, säger Jun Cheng, senior systemarkitekt på Ericsson. Ytterligare förbättringar i pålitlighet och effektivitet bidrar till vår fortsatta globala konkurrenskraft. Samarbetet inom profilen ger dessutom värdefulla kontakter med övriga medverkande företag.

Stor satsning på forskning om nätverkstjänster

 lästid ~ 1 min