Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 april 2014

Fortfarande ingen hybrid mellan varg och hund i Sverige

Det går rykten om att vargstammen innehåller hybrider mellan hundar och vargar men omfattande studier från vargforskare på Sveriges lantbruksuniversitet och deras norska kollegor visar att det inte stämmer.

– Vi har bättre genetisk information om den skandinaviska
vargpopulationen än vad som finns om någon annan vild rovdjurspopulation
i världen, säger Johan Månsson, forskare vid SLU.

De skandinaviska vargforskarna arbetar tillsammans i forskningsprojektet Skandulv. Sedan 1983 har de samlat DNA från drygt 1 200 individer, däribland fem av de sju vargar som grundade populationen i Skandinavien (DNA-profiler på de övriga två har rekonstruerats med DNA från deras avkommor). Proven har samlats in från döda och levande vargar (blodprov och vävnad) samt från spillning, urin och hår.

– Med all denna information kan vi rekonstruera ett släktträd och spåra individers ursprung och släktskap ända till de vargar som grundade populationen, säger Johan Månsson, koordinator för Skandulv.

DNA-analyser gör det möjligt att särskilja revirhävdande par, bekräfta föryngring i reviren och identifiera och följa upp individer av särskilt intresse (till exempel immigranter från den finsk-ryska populationen).

Resultaten visar att de två första grundarna till den skandinaviska vargstammen härstammar från den finsk-ryska vargpopulationen. De var inte ättlingar till någon kvarleva av den ursprungliga skandinaviska stammen eller från vargar på djurparker eller hybridavkomma mellan varg och hund. De resterande fem vargarna som invandrat under senare tid härstammar också från den finsk-ryska vargpopulationen. Även där kunde inblandning av hund uteslutas.

Däremot är det riktigt att vargar kan hybridisera i det vilda med flera arter inom hunddjurfamiljen, däribland hundar.

– Men alla tillgängliga data tyder på att det är extremt sällsynt, säger Johan Månsson.

I Skandinavien finns ett enda fall dokumenterat. En vargtik och en hund fick valpar i Norge 1999. Tre av de fem hybridavkommorna avlivades och ingen av de två resterande valparna har påträffats igen under 15 års inventeringar och DNA-analyser. Enstaka hybrider mellan varg och hund har identifierats med genetiska markörer i Lettland. Några fall finns också rapporterade från bland annat Bulgarien, Italien och på Iberiska halvön. Det är även känt att det har skett historiskt. Så har till exempel den svarta färgen som finns hos vissa nordamerikanska vargar sitt ursprung från hundar, kanske införda till Nordamerika för 12 000–14 000 år sedan.

Läs hela artikeln här

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera