Tema

Pärlsmygtimalia – byter familj

Med hjälp av DNA-teknik har en forskargrupp med bl a svensken Per Alström från SLU identifierat tio huvudgrenar i den största av alla tättinggrupper, Passerida. Det har bl a lett till att den kinesiska arten pärlsmygtimalia nu hamnar i en egen, ny fågelfamilj.

Med hjälp av DNA-sekvenser har en grupp forskare, däribland Per Alström från SLU (Sveriges lantbruksuniversitet), identifierat tio huvudgrenar i släktträdet hos den största av alla tättinggrupper, kallad Passerida, som omfattar cirka 36 procent av världens ca 10 500 fågelarter.

En av dessa huvudgrenar utgjordes förvånande nog av en enda art, pärlsmygtimalia Spelaeornis formosus, som är en liten gärdsmygliknande fågel som förekommer i bergsområden från östra Himalaya till sydösta Kina.

Denna art är uppenbarligen den enda nu levande representanten för en av de äldsta utvecklingslinjerna inom denna stora tättinggrupp. Att den utseendemässigt liknar andra smygtimalior, som den alltså inte är nära släkt med, är antingen en slump eller resultatet av så kallad konvergent evolution, som kan ge upphov till liknade utseenden hos obesläktade arter som lever i likartade miljöer.

Forskarna föreslår att pärlsmygtimalian, vars vetenskapliga namn ändras till Elachura formosa, placeras i en ny fågelfamilj, Elachuridae, som alltså endast omfattar denna art.

Artikel: Alström, P., Hooper, D.M., Liu, Y., Olsson, U., Mohan, D., Gelang, M., Hung, L.M., Zhao, J., Lei, F. & Price, T.D. 2014. Discovery of a relict lineage and monotypic family of passerine birds. Biology Letters.

Per Alströms hemsida


Pärlsmygtimalia – byter familj

 lästid ~ 1 min