Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 februari 2014

SLU-kirurg får finansiering för implantat

Nya kirurgiska tekniker utvecklas för att möjliggöra en snabbare, enklare och säkrare kirurgi med minskad risk för komplikationer och kortare tidsåtgång för återhämtning. Odd Höglund, lektor i kirurgi på Institutionen för kliniska vetenskaper vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala, utvecklar kirurgiska implantat för att förhindra blödning.

Produkten är ett självlåsande band som standardiserar och förenklar ett riskmoment vilket är till nytta både för kirurgen och för patienten.

Projektet, som ska utveckla och verifiera produkten i större skala, har nu beviljats stöd från Vinnova i utlysningen Vinn Verifiering, som löper över två år.

– Att det finns en kommersiell potential i projektet var en viktig anledning till att anslag beviljades, säger Odd Höglund.

Grundläggande utvecklingsarbete med det kirurgiska implantatet sker i samverkan med medicinteknisk industri i Uppsala, med Uppsala universitet och KTH. Studier av produkten har presenterats på flera vetenskapliga kongresser, och projektet har även gett upphov till spinoff-produkter för urologi och ortopedi. Det ortopediska projektet bedrivs i samverkan med en amerikansk grupp där nya biomaterial utvecklas.

FAKTA

Om Odd Höglund, SLU: http://www.slu.se/odd-hoglund

Publikationer: http://www.researchgate.net/profile/Odd_Hoeglund/publications/

Länk till avhandling: http://pub.epsilon.slu.se/8589. Beskriver utvecklingen av det resorberbara implantatet, LigaTie® Mer information på www.LigaTie.com

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera