Artikel från Mälardalens universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 januari 2014

MDH utvecklar superdator för rymden

Ett nytt forskningsprojekt vid MDH i samverkan med företagen Bruhnspace AB och AMD ska med hjälp av teknik från spelkonsoler utveckla en superdator för framtidens dataanalysberäkningar i satelliter. Syftet är att stärka den svenska rymdindustrins konkurrensförmåga i världen.

– Det nya forskningsprojektet kommer att revolutionera rymdbranschen och innebär ett stort steg inom rymdrobotiken. Samproduktion mellan industri och akademi ger ett tekniklyft inom många säkerhetskritiska beräkningstunga tillämpningar där Sverige har en stark industriell bas, säger Lars Asplund, professor i robotik vid MDH.

Det ettåriga projektet startade under slutet av 2013 och avser utveckla en superdator för rymden som på ett mer effektivt och mindre kostsamt sätt kan utföra intelligent informationsanalys, fatta självständiga beslut i rymden och endast skicka relevant information tillbaka till jorden. Projektet har ett flertal användningsområden, vilket gör att intresset på marknaden är stort. Exempelvis kan projektet användas inom jordobservation där bilddata för vegetationskartering kan selekteras och katalogiseras utan nedladdning av stora datamängder till höga kostnader.

– Idag är det dyrt att hämta data från rymden eftersom det inte finns något bra sätt att urskilja användbar information. Den nya kraftfulla datorn sorterar information vilket gör den kostnadseffektiv. Ett flertal företag från rymdindustrin och industriell automation visar redan ett stort intresse för plattformen. En första utprovning av systemet i rymden på en satellit förväntas under sommaren 2014, säger Fredrik Bruhn, vd på tekniska tankesmedjan Bruhnspace AB och adjungerad professor vid MDH.

Projektet finansieras gemensamt av Rymdstyrelsen och Bruhnspace AB inom ramen för det Nationella Rymdforskningsprogrammet riktat till små-och medelstora företag (NRFP-SME) med 2,1 miljoner kronor och avser utveckla både hårdvara och mjukvara i den heterogena superdatorn som ska kombinera industriella högpresterande PC kretsar med programmerbar logik för rymdsystem. Tekniken för att göra de krävande tillämpningarna anpassade för satelliter och flygande obemannade system utgår från AMD:s teknik i spelkonsoler såsom Xbox One och Playstation 4.

– Det är spännande att nu för första gången se en möjlighet att dra nytta av de stora teknikinvesteringarna för spelkonsoler och PC marknaden genom att tillämpa dem på en heterogen superdator som ska användas i rymden. Heterogena superdatorer är eftertraktade för all robotik och speciellt inom rymdindustrin där kapaciteten för realtidsanalys är begränsat med nuvarande lösningar på grund av svårigheten att hantera den radioaktiva strålningen i rymden, säger Fredrik Bruhn, vd på Bruhnspace AB.

För MDH:s del kommer projektet att ha ett flertal synergieffekter för nuvarande forskning inom undervattensrobotik med artificiellt seende. Det möjliggör också skapandet av en ny forskningsgrupp på MDH inom området.

– Projektet innebär ett rejält kliv framåt i säkerhetskritiska högpresterande robotiksystem och stereoseende som vi arbetat med under lång tid. Projektet utgör en bra grund för att börja bygga studentsatelliter och plattformen kommer att utgöra basen för nästa generation av MDH:s arbete i forskningsprojektet RALF3, som handlar om hur man kan använda autonoma robotar för att röja minor i Östersjön, säger Lars Asplund, professor i robotik vid MDH.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera