Tema

Odlingsförutsättningar i Östafrikanska jordar kartläggs med satellit

Vilka grödor odlas bäst på vilka jordar i en framtid av klimatförändringar? I ett nytt projekt som fått fem miljoner i stöd från Formas och Sida, ska Kristin Piikki, vid SLU i Skara, utveckla metoder för kartläggning av odlingsmark i Östafrika.

Kristin Piikki forskar på markegenskaper. Vilka grödor odlas bäst på vilka jordar i en framtid av klimatförändringar? I ett nytt projekt som nyligen fått fem miljoner i stöd från Formas och Sida, ska Kristin Piikki utveckla metoder för att kartlägga odlingsmark i Östafrika.

– Marken är väldigt viktig för den framtida livsmedelsproduktionen. Men de modeller som finns för framtida klimatförändringars påverkan på jordbruket saknar idag tillräcklig information om marken och dess egenskaper.

Det säger Kristin Piikki, forskare på SLU Skara, som fått ett fyrårigt anslag från Formas i samarbete med Sida, på sammanlagt nästan fem miljoner kr i utlysningen Hållbar utveckling i låginkomstländer – mobilitetsstöd till unga forskare.

Marken är en viktig naturresurs för en hållbar och säker livsmedelsproduktion. Med bättre kännedom om markens egenskaper kan man anpassa odling och gödsling för ett mer effektivt jordbruk. Exempelvis kan kunskap om halten av kol i marken vara viktig för hur markens bördighet bäst kan<br />tillgodogöras. Även jordens vattenhållande förmåga är avgörande för markens produktivitet.

Satellitdata

Med nya digitala mätmetoder via fjärranalys, ska grundliga undersökningar av jordens och markens egenskaper utföras i projektet. Genom att utveckla metoder för att med hjälp av satellitdata ta fram högupplösta markkartor ska markens odlingsegenskaper göras tydliga.

En tredjedel av projekttiden kommer Kristin Piikki att tillbringa i Nairobi på CIAT (International Center for Tropical Agriculture), som är samarbetspartner i projektet.  Där kommer hon dels att utföra fältarbete för att samla in jordprover och utveckla karteringsmetoderna, dels anordna workshops och utbilda jordbruksrådgivare i hur de kan använda markkartorna i sina rådgivningsinsatser.

FAKTA

Projektet heter Beslutsunderlag för hållbar markanvändning i småskaligt jordbruk i Östafrika i ett förändrat klimat.Kristin Piikki är forskare vid Avdelningen för precisionsodling och pedometri på Institutionen för mark och miljö på SLU i Skara. Kristin Piikki kommer ursprungligen från Lerdala utanför Skövde.

Projektet kommer att utföras som ett samarbetsprojekt mellan forskare vid International Center for Tropical Agriculture (CIAT) i Nairobi och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), och kommer att knytas till Afrika Soil information Service (http://www.africasoils.net/). Text: Annika Borg

Odlingsförutsättningar i Östafrikanska jordar kartläggs med satellit

 lästid ~ 2 min
Modal Data vr-modal.php: WP_REST_Response Object ( [links:protected] => Array ( ) [matched_route:protected] => [matched_handler:protected] => [data] => Array ( [0] => Array ( [vrm_title] => Psst... missa inga nyheter om forskning [vrm_content] => Med nyhetsbrev från forskning.se tre gånger i veckan missar du inga nyheter om forskning från Sveriges universitet och högskolor. Välkommen att prenumerera du också! [vrm_button_title] => Jag vill prenumerera [vrm_button_url] => https://www.forskning.se/nyhetsbrev/ ) ) [headers] => Array ( ) [status] => 200 ) Data is available, render the app here