Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 december 2013

Blodprov visar: Fullkorn skyddar mot tjocktarmscancer

Forskare från bl a Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har nu presenterat en metod där man genom blodprov kan mäta halten av s k aklylresorcinoler, ett ämne som finns i fullkorn och som visar att den som äter fullkornsprodukter löper mindre risk att drabbas av tjocktarmscancer.

Forskare har i tidigare undersökningar funnit att fullkorn verkar skydda mot tjocktarmscancer. Den kunskapen är emellertid baserad på information genom enkäter. Nu har forskare från SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) i samarbete med bland annat danska cancerforskare i en stor europeisk studie påträffat ett ämne som kan mätas i ett blodprov, och som visar hur mycket fullkorn man har ätit. Det tyder på att personer med en förhöjd nivå av detta ämne i blodet och som visar att man har ätit mycket fullkorn har en lägre risk att utveckla tjocktarmscancer.

För några år sedan slogs det fast att kostfibrer skyddar mot tjocktarmscancer och att i synnerhet fullkornsfibrer har gynnsamma effekter. Fullkorn är vår viktigaste källa till kostfibrer och flera undersökningar har också pekat i riktning mot att personer som äter mer fullkorn löper mindre risk att utveckla tjocktarmscancer. Ett genomgående problem med tidigare undersökningar är, att intaget av fullkorn är svårt att mäta precist. I tidigare undersökningar har man bara fått kunskap via enkäter, men det kan vara svårt för deltagarna att säga exakt hur mycket fullkorn man har ätit och det kan vara stora skillnader i fullkornsinnehållet till exempel i olika slags rågbröd.

I skalet på råg och vete finns en grupp ämnen som heter alkylresorcinoler. När man producerar fullkornsmjöl tas skalet med, därmed också alkylresorcinolerna. Vitt mjöl, däremot, innehåller inte alkylresorcinoler. Dessa ämnen är mycket stabila, varken bakning eller matsmältning påverkar dem och de rör sig från tarmen över i blodet. Därför kan blodets innehåll av alkylresorcinoler användas som en biomarkör för hur mycket fullkorn man har ätit.

Forskare från danska Kraeftens Bekaempelse (danska cancerfonden) har lett ett forskningsprojekt tillsammans med bl a SLU-forskare där man har använt blodprover från en av världen största befolkningsundersökningar, European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition, där en halv miljon europeiska män och kvinnor ingår. De har alla lämnat blodprover och fyllt i enkäter om kost och livsstil. Blodets innehåll av alkylresorcinoler har mätts hos 1 372 personer som utvecklat tjocktarmscancer och som jämförelse hos 1 372 personer som inte har utvecklat cancer. Slutsatsen blev att personer med en förhöjd nivå av alkylresorcinoler i blodet löpte en lägre risk att utveckla tjocktarmscancer. Undersökningen är publicerad i den erkända vetenskapliga tidskriften Journal of the National Cancer Institute.

– Det unika med denna studie är att vi använt en oberoende metod som visar att ett högt intag av fullkornsbaserade livsmedel verkar ge ett skydd mot tjocktarmscancer, säger Rikard Landberg, forskare vid institutionen för Livsmedelsvetenskap vid SLU. Vi hoppas nu att metodiken att mäta fullkornsintag med en blodmarkör kan användas i flera epidemiologiska undersökningar av den här typen, för att på så sätt öka studiernas tillförlitlighet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera