Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 december 2013

Ny metod skydda plantor mot snytbaggeangrepp

Forskare vid SLU har visat att man kan trigga barrträdsplantors eget försvar mot snytbaggar genom att spraya dem med ämnet metyljasmonat, en substans som plantan själv har. Det skulle kunna bli en billig och effektiv metod för att skydda plantorna.

Snytbaggarnas gnag på nyplanterade barrträdsplantor orsakar så hög dödlighet att motåtgärder nästan alltid är nödvändiga. I dag används framför allt insekticider eller relativt kostsamma mekaniska skydd. Det finns därför ett behov av nya metoder för att skydda plantorna.

I en nyligen publicerad studie i den vetenskapliga tidskriften Forest Ecology and Management visar forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) att det går att skydda plantor genom att trigga deras försvar. Barrträdsplantor har ett grundläggande försvar som finns där hela tiden och vars funktion är att bromsa upp angreppen. Men de har också ett försvar som triggas i gång när plantan angrips. Problemet för de plantor som planteras ut på hyggen är att snytbaggetrycket ofta är så högt att plantorna hinner få dödliga skador innan de hunnit bygga upp sin försvarsförmåga.

För att förbereda plantorna för snytbaggeangreppen triggade forskarna plantornas försvar redan innan de planterades ut. Detta gjordes genom att spraya plantorna med metyljasmonat vilket är en substans som plantan själv använder för att sätta i gång en ökad produktion av försvarsämnen efter ett angrepp.

Behandlingen med metyljasmonat ökade produktionen av försvarssubstanser, plantorna angreps i lägre grad och färre plantor dog. Behandlingen var effektivast på tallplantor där behandlingen minskade dödligheten från 39 procent till sju procent under två säsonger i fält. Nu pågår studier som syftar till att utveckla detta koncept som skulle kunna bli en effektiv och giftfri metod att skydda plantor till en låg kostnad.

FAKTA
Studien finansierades av Stiftelsen för strategisk forskning. http://www2.ekol.slu.se/snytbagge/parasite_resistant_trees.php
och via Snytbaggeprogrammet http://www2.ekol.slu.se/snytbagge/snytbaggeprogrammet.php

Artikel: http://dx.doi.org/10.1016/j.foreco.2013.11.014

Hemsida med mer information: www.snytbagge.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera