15 november 2013

Mer samarbete mellan nötprodu­center ger ökad själv­försörjnings­grad

Irland har en självförsörjningsgrad av nötkött på 800 % jämfört med Sveriges blygsamma 49 %, och lönsamhetsproblemen ökar. I en rapport från SLU jämför forskarna nötköttsproduktionen i några europeiska länder med den svenska. Sammanfattningsvis konstaterar de att samarbete mellan alla länkar i kedjan lönar sig.

Leverentörskedjorna för McDonalds köttförsörjning i olika europeiska länder har jämförts i en studie från SLU. Köttdjur av rasen Charolais på bete i Sverige. Foto: Ellinor Isgren

Irland har en självförsörjningsgrad av nötkött på 800 % jämfört med Sveriges blygsamma 49 %, och lönsamhetsproblemen ökar. I en ny rapport från SLU jämför forskarna nötköttsproduktionen i några europeiska länder med den svenska. Sammanfattningsvis konstaterar de att samarbete mellan alla länkar i kedjan lönar sig.

I en landsöverskridande studie har forskarna Erik Hunter och Ellinor Isgren vid SLU i Alnarp undersökt och jämfört hur man inom leverantörskedjor i Österrike, Irland, Storbritannien och Sverige arbetar för att säkra tillförsel av nötkött, som både är prismässigt konkurrenskraftigt och ger förutsättningar för lönsam produktion. Rapporten kommer att presenteras av forskarna vid Svenska Nötköttsproducenters Köttriksdag i Växjö lördagen den 16 november.

Forskarna fann att, trots en hel del likheter länderna emellan, Irland har en självförsörjningsgrad på 800 %, Österrike 140 %, Storbritannien 80 % och Sverige endast 49 %.  Framför allt i Österrike arbetar man mycket inom producentföreningar, och producenterna där uttryckte också en hög grad av tillfredsställelse med yrket och med situationen i sektorn. I Storbritannien och Irland står man också inför lönsamhetsproblem, men just nötköttsproduktionen verkar ändå prestera relativt väl.

– En av nyckelfaktorerna till framgång tycks vara det systematiska samarbete som finns mellan aktörer i produktionskedjan och det förtroende och informationsflöde som detta skapar. I alla undersökta länder utom Sverige är detta samarbete mycket vanligt, berättar Ellinor Isgren .
Forskarna redogör för några av de strategier och strukturella skillnader som finns i produktionskedjorna, och bidrar med kvalitativa insikter kring hur man långsiktigt stimulerar självförsörjning och lönsamhet. Rapporten mynnar ut i ett antal slutsatser och rekommendationer för att svenskt nötkött ska hävda sig bättre.

– Ett ökat samarbete och kommunikation mellan olika led i kedjan behövs och det är tydligt att producenterna vinner på att organisera sig, säger Erik Hunter.

Initiativet till studien kom från LRF, Sveriges Nötköttsproducenter och McDonald’s Sverige, som har finansierat studien. Bakgrunden är Sveriges sjunkande självförsörjningsgrad och lönsamhetsproblem i kedjan.

– Rapporten är ett värdefullt underlag för vårt fortsatta arbete att vända trenden och skapa lönsamhet och tillväxt i svensk nötköttsproduktion. Inte minst de erfarenheter man har i de olika länderna av producentringar och samarbete i hela värdekedjan, säger Erica Lindberg vid LRF Kött.

Anita Persson vid Sveriges Nötköttsproducenter har suttit med i styrgruppen för projektet.

– Vi nöttköttköttsföretagare har nu fått reda på hur värdekedjan fungerar i andra länder och hur vi kan utveckla den i Sverige på ett bättre sätt för att öka vår konkurrensförmåga. T.ex. kan det bli en metod för konceptutveckling, där det finns från början ett nära samarbete mellan oss nötköttsföretagare, kunden och industrin, säger hon.

Studien har genomförts med hjälp av McDonald’s leverantörskedja i respektive land.

– Som restaurangbranschens enskilt största inköpare av svenskt nötkött vill vi bidra till ett starkt svenskt lantbruk för att säkra våra framtida råvaruleveranser. Jag hoppas att studien ska utgöra ett första steg mot ökad lönsamhet för svenska nötköttsproducenter och större tillgängligheten av svenskt nötkött för konsumenterna, samt ge inspiration till samarbete genom hela leverantörskedjan i Sverige, säger Patrik Holm-Thisner, Svenska McDonald’s.

FAKTA
Läs mer om:
Strukturer och strategier för lönsam produktion och säker tillförsel av inhemskt nötkött. Lärdomar från McDonalds europeiska leverantörskedjor. Rapport Landskap, trädgård, jordbruk 2013:24  
Köttriksdagen 2013

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera