Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 juli 2013

SLU-expert: Gott om blåbär norröver i sommar

Tillgången på blåbär ser lovande ut i år. En varm och solig maj tycks ha gett blåbären en god start. Årets bärprognos från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, pekar på att det snart finns fler blåbär än normalt att plocka i större delen av landet.

Enligt prognosen ligger bärtätheten i år mycket över genomsnittet för den föregående tioårsperioden inom alla landsdelar utom Götaland, där det ser sämre ut än normalt. I Norrland och i Svealand pekar prognosen på 35-40 procent fler mogna blåbär, medan det i Götaland ser ut att bli något färre än genomsnittet för perioden 2003–2012.

– Den sämre prognosen för Götaland kan åtminstone delvis förklaras med att blåbärsriset på många håll i den här landsänden har fått kraftiga vinterskador, så att blomningen inte blev så riklig, säger Ola Langvall, försöksledare vid enheten för skoglig fältforskning, SLU.

Många har vittnat om att blåbärsriset har blivit brunt och dött i övre delen av riset, det vill säga i den del där blommorna normalt sitter. Detta tyder på att riset har blivit utsatt för extrem kyla som den normalt slipper när det finns ett tjockt snötäcke.

– På många håll i Götaland hade den mesta snön smält bort då kylan satte in under senvintern, vilket nog är den mest troliga förklaringen till de omfattande skadorna men även under andra delar av vintern kan vädret ha varit ogynnsamt för bärriset, avslutar Ola Langvall analysen av läget i Götaland.

Stora lokala variationer i bärtillgång
En presumtiv bärplockare bör dock känna till att den genomsnittliga mängden blåbär som finns i skogarna varierar ganska mycket mellan landsdelarna, där Svealand och Norra Norrland normalt får fler blåbär per kvadratmeter än Södra Norrland och Götaland. Det finns också stora lokala variationer, så det går säkert att finna ställen med mycket bär även i Götaland, om man bara letar på rätt ställen.

Bärprognosen bygger på en kombination av observationer av mängden blommor, kart och mogna bär från Riksskogstaxeringens landsomfattande provytenät och av återkommande observationer på permanenta provytor vid ett flertal försökslokaler utspridda över landet. Alla uppgifter i blåbärsprognoserna avser skogar med förekomst av blåbärsris.

– Genom den utökning av stickprovet för bärinventeringen som gjordes i Riksskogstaxeringen 2011 har vi nu bättre möjligheter att studera regionala skillnader i bärtillgången, säger Göran Kempe, som håller i materialet från Riksskogstaxeringen vid SLU. Årets prognos visar till exempel på särskilt bra med blåbär i Norrlands kustland medan bilden för Götaland är splittrad. I de norra och östra delarna ser det bra ut, medan det tycks bli väldigt få blåbär på många håll i västra och södra Götaland.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera