Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 maj 2013

Fluglarver kan göra djurfoder av latrinavfall

Fluglarver kan omvandla latrinavfall till djurfoder, visar en studie som gjorts vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Larver av den svarta soldatflugan, som användes i studien, blir till en utmärkt proteinkälla i djurfoder samtidigt som volymen av det behandlade avfallet minskar drastiskt. Larvbehandlingen av avfallet minskar också risken för bland annat salmonellasmitta.

Fluglarver kan omvandla latrinavfall till djurfoder, visar en studie som gjorts vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala. Larver av den svarta soldatflugan, som användes i studien, blir till en utmärkt proteinkälla i djurfoder samtidigt som volymen av det behandlade avfallet minskar drastiskt. Larvbehandlingen av avfallet minskar också risken för bland annat salmonellasmitta.

Otillräcklig och bristande sanitet och avfallshantering kan leda till spridning av diarrésjukdomar. En bidragande orsak till den otillräckliga avfallshanteringen i många låginkomstländer är avsaknaden av ekonomiska incitament för parterna i avfallshanteringskedjan. Den organiska delen av avfallet har hög koncentration av värdefull växtnäring och skulle med fördel kunna återanvändas i jordbruket som gödning men också som djurfoder.

Larver av den svarta soldatflugan Hermetia illucens L. (Diptera: Stratiomyidae) användes i studien, som utförts av bl a SLU-forskarna Björn Vinnerås och Cecilia Lalander. Larverna utgör en utmärkt proteinkälla i djurfoder, samtidigt som volymen för det behandlade materialet avsevärt minskar i och med larvernas konsumtion. Larverna kryper ut ur materialet i det sista larvstadiet, för att hitta ett torrt och mörkt ställe att förpuppas på och är således självskördande.
I denna studie studerades effekten av den svarta soldatflugans larver på koncentrationen av sjukdomsalstrande mikroorganismer i mänsklig avföring.

Det konstaterades att salmonellabakterier minskade med 99,99%, alltså nästan helt efter åtta dagars behandling. De övriga organismerna som studerades påverkades inte av larvbehandlingen. Mängden avfall minskade drastiskt i behandlingen, med runt 70 procent jämfört med cirka 30 procent i den obehandlade kontrollen.

Behandling med larver av den svarta soldatflugan minskar risken för överföring av sjukdomar i jordbruket, då salmonellabakterien är zoonotisk och kan ge betydande problem på en gård där den kan infektera såväl människa som gris, ko och fågel. Samtidigt genereras ett högvärdigt djurfoder jämförbart med det omdiskuterade fiskmjölket som används i stor utsträckning i dag. De genererade fraktionerna i denna insektsbaserade behandling är följaktligen ett ekonomiskt incitament som skulle kunna bidra till ett bättre fungerande och mer hållbar avfallshantering i så väl låg- som höginkomstsländer.

Studien har finansierats av Utrikesdepartementet som en del av det särskilda anslaget om global livsmedelsförsörjning.

Artikel publicerad i Science of the Total Environment: Faecal sludge management with the larvae of the black soldier fly (Hermetia illucens) — From a hygiene aspect.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera