Tema

Textilfiberproduktion, framtiden för skogsindustrin?

Förbrukningen av flera pappersprodukter minskar i världen och nu gäller det för skogsindustrin att se sig om efter nya produktområden. Samtidigt ökar efterfrågan på cellulosabaserad textilproduktion.

Skogsindustrin i Europa och inte minst i Sverige märker att papperskonsumtionen minskar. Speciellt producenter av tidnings- och skrivpapper känner av att information mer och mer sprids via elektroniska medier. Skogsindustrin behöver därför ställa om, åtminstone delar av sin produktion, till nya produkter. Ett potentiellt lovande område är att tillverka textilfibrer baserade på skogsråvara. Många forskare, bland annat vid Karlstads universitet, arbetar därför idag med att försöka framställa cellulosabaserade textilfibrer på ett miljövänligt sätt.

Spinnmaskin
– Nu har vi beställt en spinnmaskin från Indien, säger Ulf Germgård, professor i kemiteknik vid Karlstads universitet. Den kommer att göra det möjligt för oss att anpassa vår grundutbildning och forskning till att även omfatta framställning av miljövänlig cellulosabaserad textilfiber. Satsningen på spinnmaskinen har möjliggjorts genom ett anslag från Erik Johan Ljungbergs utbildningsfond.

Framtidens textilbehov
Textilbehovet i världen kommer troligtvis att öka kraftigt inom de närmast 20 åren bland annat för att välståndet ökar i länder som Kina, Indien och Ryssland. Samtidigt räknar man med att bomullsproduktionen kommer att stagnera eftersom det blir brist på åkermark som istället behövs för livsmedelsproduktion. Alternativet polyester som framställs från råolja, kommer när oljetillgångarna minskar, att drabbas av höga priser. Slutsatsen är att det finns ett behov av nya textilfibrer baserade på råvaror som är förnybara och en naturlig lösning är cellulosabaserad textil.

Textilfiberområdet växer
Massagruppen vid Karlstads universitet har under flera år arbetat med att dels försöka förbättra den traditionella viskosprocessen så att den blir mer miljövänlig men gruppen har också deltagit i flera projekt där en ny typ av miljövänlig textilfiber baserad på cellulosa har tagits fram.

Läs mer

Textilfiberproduktion, framtiden för skogsindustrin?

 lästid ~ 1 min