Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 maj 2013

Forskning om sortblandningar uppmärksammades inför vårsådden

Att odla en blandning av flera kornsorter på en åker, i stället för en enda sort, kan minska angreppen av bladlöss. Velemir Ninkovic från SLU har forskat om detta under lång tid, och tror att sortblandningar kan bli en viktig komponent i ett uthålligt växtskydd.

Att odla en blandning av flera kornsorter på en åker, i stället för en enda sort, kan minska angreppen av bladlöss. Velemir Ninkovic från SLU har forskat om detta under lång tid, och tror att sortblandningar kan bli en viktig komponent i ett uthålligt växtskydd. Inför årets vårbruk fick han lämna förslag på vilka sortblandningar som bör användas i demonstrationsodlingar som anläggs av Hushållningssällskap och Jordbruksverket.

Velemir Ninkovic vid SLU:s institution för ekologi har sedan åtta år undersökt hur sortblandningar av korn påverkar förekomsten av skadedjur, i både laboratorie- och fältförsök. Med rätt sortkombination kan grödan bli mindre lockande för bladlössen, vilket har lett till att 20–25 procent färre bladlöss etablerar sig på kornplantorna. Forskningen har också visat att vissa kombinationer av kornsorter gör beståndet mer attraktivt för nyckelpigor, som är naturliga fiender till bladlössen.

Doftkommunikation är det övergripande temat i forskningen. Såväl friska som angripna växter sprider flyktiga ämnen i omgivningen, och detta doftbudskap kan uppfattas av både insekter och andra växter. Olika kornsorter har dock visat sig ha väldigt olika egenskaper i detta avseende, både när det gäller vilka dofter de utsöndrar och hur de reagerar på de dofter de omges av. Och det är detta man ska utnyttja i sina sortblandningar; det gäller att använda lämpliga kombinationer av sorter.

– Att oskadade växter kommunicerar med grannplantor på ett sätt som påverkar angripande insekter är något helt nytt, som vi är först i världen med att visa, säger Velemir. Men hur kommunikationen mellan växterna går till i detalj vet ingen än så länge.

Intresset för ämnet sortblandningar ökar och Velemir Ninkovic tror att det kan bli en viktig komponent i ett mer uthålligt växtskydd, inte minst när EU-direktivet om integrerat växtskydd träder i kraft 2014. Inför årets odlingssäsong blev Velemir kontaktad av både Jordbruksverket och Hushållningssällskapen, för att de ville ha tips på lönsamma sortblandningar till demonstrationsodlingar som anläggs inför sommarens fältvisningar.

– Vi är övertygade om att sortblandningar är ett viktigt verktyg som kan användas för att minska behovet av insekticider, och för att utveckla hållbara odlingssystem, säger Velemir.

En absolut förutsättning för att detta ska bli verklighet är dock att vi får bättre kunskaper om hur specifika sorter kan kombineras på ett insiktsfullt sätt, och att vi förstår de bakomliggande mekanismerna. Utan denna kunskap finns det en risk att konceptet sortblandningar underskattas och att de potentiella positiva effekterna uteblir.

Mer information om sortblandningar: Odla Sortblandningar – hur och varför.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera