Tema

Rehabilitering av hund och katt

I takt med att allt mer avancerade kirurgiska ingrepp utförs på sällskapsdjur ökar behovet av rehabilitering efter operationen. Nu finansierar Sparbanksstiftelsen Skaraborg ett samarbetsprojekt mellan SLU och Skara djursjukhus med syfte att utveckla rehabiliteringsverksamhet av hund och katt. I ett första skede har en så kallad watertreadmill eller vattentraskare installerats på djursjukhuset.

I takt med att allt mer avancerade kirurgiska ingrepp utförs på sällskapsdjur ökar behovet av rehabilitering efter operationen. Fler hundar och katter lider av övervikt samtidigt som medellivslängden blir allt längre.

Sparbanksstiftelsen Skaraborg finansierar ett samarbetsprojekt mellan SLU och Skara djursjukhus, där syftet är att utveckla verksamheten med rehabilitering av hund och katt. Som en del i projektet har en så kallad watertreadmill eller vattentraskare installerats på djursjukhuset.

Skonsam rehabilitering
Vattentraskaren utgörs av ett rullband i vatten med höj- och sänkbar vattennivå. Detta ger en styrbar och skonsam form av rehabilitering, framför allt för djur som har genomgått ortopediska ingrepp, men även för djur som behöver gå ner i vikt eller som till exempel behöver träna upp inskränkt ledrörlighet.

En av de vanligaste operationerna man utför på knäleden hos hund är att åtgärda skadade korsband. För att hunden ska återfå som mycket som möjligt av sin ursprungliga kapacitet är rehabilitering efteråt viktigt. Detta är ett av de tillfällen när vattentraskare ofta används. Många gånger är vattentraskare att föredra framför simning, då det ger en mer kontrollerad rörelse. Det vanligaste djurslaget som går i vattentraskaren är hund, men enstaka katter kan också acceptera rehabiliteringsformen.

Forskning nödvändig
Rehabilitering av sällskapsdjur är ett område som utvecklas snabbt och kravet på vetenskapligt underlag för de behandlingsmetoder som används är nödvändigt. Skara djursjukhus och SLU skapar goda förutsättningarna för att utföra forskning inom området.  Samarbetet är ett led i att utveckla ett rehabiliteringscentrum för hund och katt beläget i Skara.

Rehabilitering av hund och katt

 lästid ~ 1 min