Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 april 2013

Enkätstudie ska ge kunskap om förskolebarns hälsa

De närmaste åren kommer föräldrar till förskolebarn som blir kallade till BVC ha möjlighet att vara med i en forskningsstudie. Idag saknas kunskap om hälsan hos svenska 3-5-åringar.

Den kunskap som idag finns om barns och ungas hälsa i Sverige handlar framför allt om skolbarn och tonåringar. När det däremot gäller förskolebarn saknas information utifrån välunderbyggda studier. Detta konstaterade experter vid Kungliga Vetenskapsakademien för ett par år sedan.

Forskningsråden gjorde därför en gemensam utlysning för att förbättra kunskapsläget. Anna Sarkadis forskargrupp vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet, var en av åtta som fick dela på de större så kallade programanslagen (cirka 30 miljoner kronor per projekt). Efter en tids förberedelser startar studien denna vecka.  Målet är att få en god bild av hur 3-5-åringar mår i Sverige.

– Det är förstås viktigt att få kunskap även om hur mindre barn mår, säger Anna Sarkadi. Annars är det svårt att veta vad som eventuellt behöver förändras för att underlätta för barnen.

Studien, som heter ”Fokus barn och föräldrar”, involverar även förskolan och barnavårdscentralen och en positiv effekt kan förhoppningsvis bli en samverkan mellan dem som består efter studien, menar Anna Sarkadi.

– I andra studier vi gjort har föräldrar efterfrågat detta. Man har tyckt det är konstigt att förskolan som känner barnen så väl inte har närmare samarbete med BVC, som ju har ansvaret för den förebyggande hälsovården, säger hon.

Projektstarten har föregåtts av noggranna förberedelser. Det är viktigt att enkätfrågorna blir så bra och tydliga som möjligt och man har även gett ledning och personal på förskolan möjlighet att diskutera syfte och upplägg innan de bestämde sig för att vara med.

Mer information om forskningen: http://www.kbh.uu.se/forskning/socialpediatrik

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera