Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 mars 2013

Astronautträning för strokepatienter i Jämtland

På Östersunds Rehabcentrum, Remonthagen, startar ett forskningsprojekt inriktat mot träning av muskelstyrka hos patienter med nedsatt muskelfunktion p.g.a. stroke. En särskild träningsapparatur som används av astronauter ska utvärderas i projektet.

Projektet använder en speciell träningsapparatur som tillåter belastning av musklerna med en teknik som är oberoende av gravitationen. Den fungerar alltså i viktlöst tillstånd och används av astronauter under deras vistelser i rymden. Huvudfinansiären av projektet är ESA (European Space Agency, den europeiska motsvarigheten till NASA).
 
Projektet ingår i ett nätverk av projekt vid sex centra och universitet i fyra länder. Astronaut exercise prescriptions promoting health and fitness on earth är nätverkets och projektets bärande idé. Projektkoordinator är Per Tesch vid Karolinska Institutet i Stockholm som också är professor i idrottsvetenskap vid Institutionen för hälsovetenskap vid Mittuniversitetet.
 
– Nedsättningar av musklernas koordination och styrka är mycket vanliga efter en stroke och medför ofta avsevärda nedsättningar i patienternas aktivitetsrepertoar och delaktighet, säger Peter Sojka, överläkare i rehabiliteringsmedicin vid Östersunds Rehabcentrum, och adjungerad professor vid Institutionen för hälsovetenskap, Mittuniversitetet samt projektledare för den del av projektet som bedrivs i Jämtland.
 
– Vi kommer att arbeta med strokepatienter med nedsatt gångförmåga. Vi kommer att välja lämpliga patienter som får träna muskelstyrka i det drabbade benet på ett speciellt träningsredskap två gånger per vecka i åtta veckor. Före och efter denna period genomgår patienterna ett antal tester av muskelstyrka och av olika aspekter av gången och förmågan att förflytta sig, säger Peter Sojka.
 
Peter Sojka avslutar: Om vi kan visa en påtaglig nytta och förbättring av muskelfunktionen och gången i denna första delstudie, planerar vi i nästa studie att bedriva träning på flera större hälsocentraler i länet. På detta sätt kan flera patienter komma i åtnjutande av “astronautträningen.”
 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera