Artikel från Karlstads universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 februari 2013

Miljoner till forskningsprojekt

Hur mår och påverkas egentligen våra barn och ungdomar av den föränderliga värld som de lever i? Det ska Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa undersöka. Under tre år finansieras ett forskningsprogram av FAS, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap med 6 miljoner kronor.

Av totalt 55 ansökningar beviljades 11 finansiering av en internationell jury när FAS utlyste forskningsanslag inom flera av sina prioriterade områden. Karlstads universitet och forskningsprogrammet ”Effekterna av ändrade livsförhållanden för barn och ungdomars psykiska hälsa” fick programstöd för tre år, 2 miljoner per år och med möjlighet till förlängning ytterligare tre år. Medsökande är Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet.

– Vi kommer att titta på effekterna av de stora förändringar som skett i samhället de senaste decennierna, säger professor Curt Hagquist, föreståndare för Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa. Med förändringar menar vi ökad arbetslöshet bland både vuxna och ungdomar, förändringar inom skolan, ökad invandring, samt förändrade familjeförhållanden med ökande skilsmässor och barns växelvisa boende.

Hur kommer ni att lägga upp arbetet?
– Vi kommer att använda oss av vår egen undersökning ”Ung i Värmland”. Undersökningen har vi gjort bland 9-klassare i Värmland vart tredje år sen 1988 i samarbete med de värmländska kommunerna. Vi kommer även att använda oss av data, insamlade av Göteborgs universitet .
Dessutom kommer vi att göra en studie, huvudsakligen bland högstadieelever i Karlstad, under en längre tid för att mäta skolprestation med psykisk hälsa. Internationella data kommer också att användas.

– Efter detta hoppas vi kunna utläsa vilka effekter som samhällsförändringarna haft nationellt och också titta på trender inom området för att jämföra med trender i andra länder.

Hur kommer ni att dela med er av era forskningsresultat?
– Vår plan är att ge kontinuerligt kunskapsstöd och återkoppling till skola, kommuner och landsting. Forskningsprogrammets resultat kommer också att spridas internationellt.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera