Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 januari 2013

SLU-forskare vidareutvecklar molekyl mot fetma i nytt bolag

Forskare har tagit fram en ny typ av fettbaserade molekyler och visat att dessa minskar vikten hos feta råttor och möss. Molekylerna är patentsökta och tillsammans med SLU Holding AB har forskarna startat bolaget Duttal AB för att utveckla en produkt mot fetma. Ett forskningsanslag möjliggör de förstudier som behövs för senare kliniska prövningar på människa.

År 2015 kommer cirka 2,3 miljarder vuxna att vara överviktiga och mer än 700 miljoner att ha fetma, enligt WHO:s uppskattningar. Globalt är fetma en av de vanligaste dödsorsakerna och leder ofta till hjärt-kärlsjukdomar, förhöjda halter av blodfetter och typ 2-diabetes.

SLU-forskarna Paresh Dutta och Kjell Malmlöf har tagit fram en ny typ av fettbaserade molekyler och visat att dessa på ett effektivt sätt minskar vikten hos feta råttor och möss.

Idag finns få godkända läkemedel mot fetma och övervikt och många medel som testats har haft oönskade biverkningar. De nya molekylerna, som i grunden är modifierade triglycerider (“fetter”), där en av de tre fettsyrorna har bytts ut mot lipoinsyra, påverkar regleringen av energibalansen i kroppen. Resultaten kommer snart att publiceras.

– Grunden till övervikt är att kroppen tillförs för mycket energi i förhållande till förbrukningen. Överskottet lagras då i form av kroppsfett. Vad våra molekyler gör, är att minska födointaget samt att stimulera kroppen att bränna fett istället för att lagra energin och detta leder till viktminskning, berättar Paresh Dutta.

I konkurrens med andra nordiska forskargrupper beviljades SLU-forskarna i december ett anslag i form av ett Exploratory Pre Seed Grant från danska Novo Nordisk Fonden.

– Anslaget ger en bra bas för fortsatt utveckling av ett intressant koncept som bygger på hittills oprövade principer, och vi tror att detta kan leda till en god effekt utan biverkningar, kommenterar Kjell Malmlöf.

SLU Holding går nu in som delägare i det samägda bolaget Duttal AB för att kunna bidra med kompetens inom affärsutveckling och kapital för att vidareutveckla forskningsresultatet till en innovation.

– Upptäckten visar på den stora innovationspotential som finns inom SLU:s forskning. Dutta och Malmlöf kan ha funnit en lösning på ett världsomspännande problem, berättar Johannes Dyring, VD på SLU Holding AB.

SLU Holding AB fokuserar sina investeringar på forskningsbaserade innovationer inom den s k gröna sektorn, från human och djurhälsa till förnyelsebar energi, livsmedel och bioteknologi. SLU Holding är helägt av SLU (Sveriges lantbruksuniversitet).

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera