Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 december 2012

Överskottsvärme blir mat och nya livsmiljöer

Det är sedan länge känt att måttliga temperaturökningar gynnar växters och fiskars tillväxt. Nu vill SLU visa på praktiska möjligheter att utnyttja den låggradiga värme som avgår från industriprocesser och elproduktionsanläggningar. Visionen har lockat flera organisationer och företag till ett långsiktigt samarbete med SLU kring kostnadseffektiv och hållbar matproduktion och ny samhällsutveckling.

Hur kan vi på ett ekonomiskt sätt ta på vara de mycket stora mängder överskottsvärme som idag kyls bort? Den värme som i olika processer går förlorad i Sverige uppgår minst till 150 TWh. Detta är lika mycket energi som den totala svenska elanvändningen, men nyttan har hittills varit obefintlig beroende på att den bortkylda värmen till stor del består av låga temperaturer.

Den 17 december undertecknades ett unikt samarbetsavtal mellan SLU, ESS AB, E.ON Sverige AB, Malmö kommun och Oskarshamns kommun. Flera andra intressenter förbereder redan ett deltagande i samarbetet.

Samarbetsavtalet spänner över så skilda områden som att producera grönsaker och fisk, att skapa nya hälsosamma livsmiljöer för människor, att bidra till lokal och regional utveckling samt som att stärka samverkan mellan akademi och näringsliv.

Samverkan sker i form av ett sammanhållet forsknings- och utvecklingsprogram kallat Swedish Surplus Energy Collaboration, SSE-C, som har sin hemvist vid Sveriges lantbruksuniversitet och som bedrivs i mycket nära samarbete med övriga intressenter.

Citat från intressenterna
– Förhoppningen är att skapa attraktiva livsmiljöer samt många nya jobb i närheten av våra städer. Det senare genom att intressera breda målgrupper för en framtid som livsmedelsproducenter, säger Håkan Sandin, Anders Kiessling och Bengt Persson för SLU och Fredrik Indebetou för ESS i programledningen.

– Samarbetet öppnar nya möjligheter för en hållbar samhällsutveckling där kunskapsutveckling och innovation i samverkan med parterna ger gemensam styrka, säger Håkan Schroeder, SLU.

– Samverkan kommer, säger Thomas Parker på EES, att leda till ny kunskap, innovationer och teknologi som kan exporteras på en internationell marknad och ge helt nya lösningar för användning av låggradig överskottsvärme.

– Tillgången till energi och hur vi använder den är en viktig fråga. Detta samarbete är ett bra exempel på hur vi genom att nyttja våra olika kompetenser kan hitta nya sätt att ta tillvara på energi som annars är outnyttjad. Tillsammans kan vi utveckla hållbara lösningar som kommer både klimat och samhälle till nytta, säger Johan Mörnstam på E.ON Sverige.

– Trevor Graham och Per-Arne Nilsson i Malmö stad menar, att detta samarbete öppnar stora möjligheter att utveckla en hållbar ekonomi där överskott från olika industriella processer i symbios kan användas för ny livsmedelsproduktion i staden, samtidigt som det ger underlag för sociala innovationer som på sikt kan minska arbetslösheten bland ungdomar och ge helt nya lösningar för integrationen av nya svenskar.

– Ett viktigt samarbete som bidrar till den regionala utvecklingen genom att koppla ihop användningen av restvärme med forskning för att skapa ny produktion inom den agrara sektorn, säger Bengt Karlsson, Oskarshamns kommun.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera