Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 december 2012

Sveriges största skogsforskningsprogram får fortsatt finansiering

Forskningsprogrammet Future Forests fortsätter som planerat i ytterligare fyra år, enligt ett beslut fattat den 11 december av Mistra, stiftelsen för miljöstrategisk forskning. I och med detta säkras också SLU satsning på att skapa ett permanent syntes- och analyscenter som kan hantera komplexa och tvärvetenskapliga frågor kring skoglig markanvändning.

– Med Future Forests stärker vi SLU:s och forskarvärldens förmåga att snabbt rikta orskningsresurser till samhällets mest brännande frågeställningar och att svara mot samhällets behov av  helhetsperspektiv, säger Lisa Sennerby Forsse, rektor vid SLU.

Future Forests är Sveriges största skogsforskningsprogram som syftar till att generera ny kunskap för att förvalta skogen på ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart sätt i en framtid som präglas av  klimatförändring och ökad globalisering. Future Forests nav är ett tvärvetenskapligt syntes- och analyscentrum som efter fyraårsperioden ska omformas till en permanent forskningsplattform för att hantera komplexa markanvändningsfrågor.

– Vi människor behöver skogen för många av våra behov. Vi vill ha förnybar energi och förnybara material, vi vill bevara den biologiska mångfalden och vi vill ha skog med stora upplevelsevärden. Kunskap från Future Forests ska bidra till att samhället kan få mer av allt från skogen, säger professor Annika Nordin, SLU, som fortsätter som programchef även de kommande fyra åren.

De komplexa frågeställningar som Future Forests omfattar kräver kompetens från flera olika discipliner. I programmet medverkar därför skogsproduktionsforskare, ekologer, ekonomer, statsvetare, sociologer och historiker som samverkar med internationell expertis. Forskningen bedrivs  i samverkan med företrädare för de många intressen som finns representerade i skogen.

– En öppen dialog mellan forskare och samhällets intressenter är en viktig del i Future Forests, säger programchefen Annika Nordin.

Programmet är ett samarbete mellan SLU, Umeå universitet, och Skogforsk och kommer att sysselsätta ca 40 forskare. Future Forests finansieras av Mistra, SLU, Umeå universitet, Skogforsk och svensk skogsnäring.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera