Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 december 2012

Nya foderråd för småjordbrukare med grisar i Laos

Småskalig grisuppfödning är en viktig del av livsmedelsproduktionen i Laos, men grisarna växer inte så bra som de skulle kunna göra. Mer proteinrikt växtfoder och salttillskott skulle förbättra situationen, skriver Malavanh Chittavong i en avhandling från SLU.

Tre fjärdedelar av befolkningen i Laos bor på landsbygden och försörjer sig som småskaliga jordbrukare. Man odlar i huvudsak ris, majs och kassava men bristen på odlingsmark och möjligheten till bevattning gör att många familjer också håller några djur för sin livsmedelförsörjning. Mer än 90 procent av den totala animaliska livsmedelsproduktionen kommer från dessa småjordbruk.

Man räknar med att det finns ca 2,7 miljoner grisar i Laos och 80–90 procent av dessa ägs av småjordbrukare. Tillgången på foder är dock begränsad och grisarna får hos många bönder finna sin föda själva. Malavanh Chittavongs doktorsarbete genomfördes i centrala Laos och studierna visade att småjordbrukarnas grisar fick för lite protein, kalcium och natrium (salt). Inte ens i de fall då jordbrukarna gav sina grisar foder motsvarade näringsintaget grisarnas behov.

Grisarna utfodrades framförallt med restprodukter från ris och kassavaproduktionen. Dessa restprodukter innehåller inte alla de näringsämnen som växande och digivande grisar behöver. Blodprover visade också att grisarna hade brist på kalcium och en del individer sannolikt också på järn.

Malavanh Chittavong har också visat att det hos grisar som har fri tillgång på vatten inte verkar finnas några negativa effekter av att ge ett stort tillskott av salt, men att det räcker med 3 g salt/kg torrsubstans foder för växande grisar av den inhemska typen.

Slutsatsen är att småjordbrukarna ska försöka ge sina grisar lite salt och mer växter som thick head och taro, eftersom dessa innehåller mer protein och kalcium än t.ex. riskli. Vidare ska information om hur grisar bör fodras och skötas riktas till kvinnor, eftersom dessa har det huvudsakliga ansvaret för grisskötseln.

INFORMATION OCH KONTAKT
MSc Malavanh Chittavong, institutionen för husdjurens utfodring och vård, försvarar sin avhandling Nutritional status of local pigs in Central Lao PDR vid SLU i Uppsala.
Tid: Tisdagen den 11 december 2012, kl 09:15
Plats: Sal L, Undervisningshuset, SLU, Ultuna, Uppsala
Opponent: Dr Nils Petter Kjos, IHA, UMB, Ås, Norge

Malavanh Chittavong, malavanc@yahoo.com
Frågor på svenska kan besvaras av Anna Jansson, anna.jansson@slu.se, 018-67 21 06.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera