Tema

Rätt åtgärder kan rädda renkalvar från björn

Björn dödar fler renkalvar än man tidigare trott. Det visar en fyra år lång studie Viltskadecenter vid SLU gjort på uppdrag av regeringen som presenteras den 4/12. Genom studien finns nu för första gången kunskap om storleken på skadorna som björnens jakt på renkalv orsakar för renägarna. Resultaten av studien kan direkt användas för att bedöma den potentiella effekten av förebyggande åtgärder.

Björn dödar fler renkalvar än man tidigare trott. Det visar en fyra år lång studie på uppdrag av regeringen som presenteras den 4 december. Genom studien finns nu för första gången kunskap om storleken på skadorna som björnens jakt på renkalv orsakar för renägarna.

Viltskadecenter vid SLU har i samarbete med Skandinaviska björnprojektet, Udtja skogssameby och Gällivare skogssameby genomfört en studie om hur många renar som björn i området dödar. I de två samebyar där studien har genomförts står björnpredation för en betydande del av dödligheten för renkalvar under våren. Resultaten av den fyraåriga studien kan direkt användas för att bedöma den potentiella effekten av tre förekommande förebyggande åtgärder: individriktad jakt, områdesriktad jakt och kalvning i hägn.

Rapporten, som släpps den 4 december, är resultat av ett regeringsuppdrag för arbetet med att förebygga rovdjursangrepp på ren. Det har tidigare inte funnits någon kunskap om hur omfattande björnars angrepp på ren är.

– Resultatet av studien är att vi nu ser att björnpredationen på ren är mycket större än man tidigare trott. Den ersättning som idag utgår för björnskador på ren står inte i proportion till de faktiska skadornas omfattning i de två studerade samebyarna, säger Jens Karlsson, forskare vid Viltskadecenter, SLU.

Man har också sett att av de renkalvar som dödades av björnar blev 99,7 % dödade under perioden 1 maj till 9 juni. Ju tidigare på våren avlivning av björnar sker, desto större blir effekten av jakten. Däremot kan avlivning av björnar efter 1 juni inte förväntas ha någon effekt på antalet björndödade renkalvar under aktuell kalvningssäsong.

Av de förebyggande åtgärder som forskarna studerat är områdesriktad jakt samt kalvning i hägn de förebyggande åtgärder som kan förväntas ha störst effekt. Rennäringen vill dock inte se kalvning i hägn som en varaktig lösning.

2 500 renar och 25 björnar följdes under tre år med GPS-sändare och även så kallade proximitysändare på de dräktiga vajorna (honrenar). Proximitysändarna sänder ut en radiosignal ca 100 m åt alla håll. När en björn med GPS-sändare kommer inom 100 m från denna signal slår björnens sändare om till att ta en position per minut som skickas till forskarna. Med hjälp av denna nya teknik kan man hitta platser där björnen stannat till i bara någon enstaka minut efter att ha dödat en renkalv. Detta ger forskarna möjlighet att i detalj följa hur björnarna har rört sig kring de kalvande renarna och undersöka hur många renar de dödar.

KONTAKT
Jens Karlsson (Viltskadecenter, SLU), tel: 070-2590770
Ole-Gunnar Stöen (Skandinaviska björnprojektet), tel: +47 97119945
Peter Segerström (Skandinaviska björnprojektet), tel: 070-2581120
Rune Stokke (Udtja skogssameby), tel: 070-3570116
Lars-Henrik Stokke (Udtja skogssameby), tel: 070-3153997
Stig Persson (Gällivare skogssameby), tel: 070-2372370
Lars-Thomas Persson (Gällivare skogssameby), tel: 070-3395250
Anders Persson (Gällivare skogssameby), tel: 070-5470001

Rätt åtgärder kan rädda renkalvar från björn

 lästid ~ 2 min