Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 november 2012

Ny officiell statistik från Riksskogstaxeringen

Landets virkesförråd fortsätter att öka och uppgår nu till drygt 3100 miljoner skogskubikmeter (m3sk). Det visar statistik från Riksskogstaxeringen SLU i publikationen Skogsdata 2012 (tema: skogsodling, skogsvård och avverkning). Under perioden 1983-2010 skedde förändringar i hur den svenska skogen etableras, sköts och avverkas. På 1990-talet var till exempel självföryngring vanligare än nu.

Landets virkesförråd fortsätter att öka och är nu uppe i drygt 3100 miljoner skogskubikmeter. Det visar statistik från Riksskogstaxeringen SLU i publikationen Skogsdata 2012.

– Vi ser att ökningstakten för virkesförrådet är tillbaka på samma nivå som innan stormarna i mitten av 2000-talet, säger Jonas Fridman, programchef för Riksskogstaxeringen vid SLU.
Publikationen Skogsdata 2012 har i år temat skogsodling, skogsvård och avverkning. Här framgår att det under perioden 1983-2010 skedde förändringar i hur den svenska skogen etableras, sköts och avverkas. På 1990-talet var till exempel självföryngring vanligare än nu.

– Trenden med en stor andel självföryngring har brutits under 2000-talet. Nu står skogsplantering för 75 procent av föryngringen och är den klart dominerande metoden, liksom den var under 1980-talet, berättar Göran Kempe, som tillsammans med Jonas Fridman författat temaavsnittet.

Analysen visar också att:

  • Hyggesplöjning har upphört helt i svenskt skogsbruk.
  • Röjningsaktiviteten har ökat under 2000-talet.
  • Gallringens andel av den avverkade volymen fortsätter att öka.
  • Betydligt mer lövträd lämnas än tidigare vid gallring och slutavverkning.

INFORMATIONA & KONTAKT
Publikationen SKOGSDATA 2012 är kostnadsfritt tillgängligt som pdf via Riksskogstaxeringens hemsida . Det går även att ta del av statistiken via Riksskogstaxeringens statistikportal [Ref 2].

Mer information:
Jonas Fridman, 090-786 8472, 070- 678 40 52, Jonas.Fridman@slu.se
Göran Kempe, 090-786 8298, Goran.Kempe@slu.se

Fakta
Riksskogstaxeringen är en årlig landsomfattande stickprovsinventering av skog och mark i Sverige som utförs av SLU i Umeå. De insamlade uppgifterna används bland annat till att producera officiell statistik om Sveriges skogar. Riksskogstaxeringens data används även för uppföljning och utvärdering av aktuell skogs-, miljö- och energipolitik.
Gå gärna in på Riksskogstaxeringens hemsida och statistikportal, där det finns en stor mängd statistik och analyser om Sveriges skogar.

Riksskogstaxeringen är en del av program Skog [Ref 5] inom SLU:s fortlöpande miljöanalys

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera