Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 november 2012

Avslappning bra terapi mot övergångsbesvär

Övergångsbesvären minskade till hälften hos kvinnor som fick genomgå gruppterapi och lära sig slappna av. Det är resultatet av en studie vid Linköpings universitet och Universitetssjukhuset.

Sju av tio kvinnor i klimakteriet har någon gång upplevt besvär med värmevallningar och svettningar. Hos drygt en tiondel varar besvären i fem år eller mer. De orsakar främst sociala obehag och sömnsvårigheter.

Hela bakgrunden är inte känd. Men man vet att de sjunkande halterna av det kvinnliga könshormonet östrogen, som inträffar efter menopausen, påverkar hjärnans värmeregleringscentrum i hypothalamus.
Medicinering med östrogen visade sig ha bra effekt.

I slutet av 1990-talet skrev svenska läkare ut hormontabletter till omkring 40 procent av kvinnor med måttliga till svåra symtom. Men sedan nya rön visat att behandlingen ökade risken för bröstcancer och hjärta-kärlsjukdom minskade användningen drastiskt. Idag är andelen kvinnor med övergångsbesvär som får östrogen nere i en tiondel.

Situationen triggade igång ett intresse för alternativa behandlingsformer. Elizabeth Nedstrand, överläkare vid kvinnokliniken, lade för sin doktorsavhandling upp en studie där en grupp kvinnor lottades till tre olika behandlingar vid sidan av östrogen: akupunktur, motion och tillämpad avslappning – en metod baserad på kognitiv beteendeterapi utvecklad av psykologiprofessorn Lars-Göran Öst.

Eftersom resultaten var intressanta startades 2007 en större randomiserad studie kring effekten av tillämpad avslappning. 60 kvinnor som sökt för måttliga till svåra symtom vid minst 50 tillfällen i veckan, men i övrigt var helt friska, lottades till två grupper där den ena fick gruppterapi tio gånger och den andra ingen behandling alls. Resultaten publiceras nu av Elizabeth Nedstrand och Lotta Lindh-Åstrand i den vetenskapliga tidskriften Menopause.

Elizabeth Nedstrand ledde själv terapin, som går ut på att lära sig hitta sina muskelgrupper och med hjälp av andningsteknik få kroppen att slappna av.

– Deltagarna fick i hemläxa att träna hemma varje dag. Målet är att de ska lära sig att använda metoden på egen hand och kunna hantera sina symtom.

Under interventionsperioden och tre månader därefter fick kvinnorna föra dagbok över sina vallningar. De fick också fylla i en livskvalitetsenkät vid tre tillfällen då de dessutom fick lämna salivprov för analys av stresshormonet cortisol.

Resultaten var slående. Hos kvinnorna i behandlingsgruppen minskade antalet vallningar per dygn från i genomsnitt 9,1 till 4,4, och effekten stod kvar tre månader efter sista terapitillfället. Även i kontrollgruppen minskade antalet, men bara från 9,7 till 7,8.

Kvinnorna i terapigruppen rapporterade också en förbättrad livskvalitet avseende minne och koncentration, sömn och ångest. Däremot fanns inga statistiskt signifikanta skillnader i utsöndring av stresshormon.

– Studien bekräftar att tillämpad avslappning kan hjälpa kvinnor med övergångsbesvär. Min förhoppning är att kvinnor skulle kunna erbjudas den behandlingen i primärvården och hos privata vårdgivare, säger Elizabeth Nedstrand.

INFORMATION OCH KONTAKT

Artikel:
Effects of applied relaxation on vasomotor symptoms in postmenopausal women: a randomized controlled trial av Lotta Lindh-Åstrand och Elizabeth Nedstrand.

Kontakt:
Elizabeth Nedstrand, MD, PhD, 0761-121550, elizabeth.nedstrand@liu.se
Lotta Lindh-Åstrand, PhD, lotta.lindh.astrand@liu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera