Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 november 2012

Fortsatt satsning på Tillväxt Nötkött

SLU och näringen har nu enats om en gemensam och långsiktig utvecklingsplattform för Tillväxt Nötkött. Därmed finns en viktig förutsättning på plats för den nationella kraftsamling som ska säkra tillgången på svenskt nötkött i framtiden.

Bakom den gemensamma strategin står Sveriges Nötköttsproducenter, Sveriges Djurbönder, LRF och SLU.

– Vi vill få till stånd ett nationellt samarbete kring rådgivning, utbildning, utveckling och forskning för att säkerställa tillgången på svenskt nötkött i framtiden, säger Håkan Schroeder, prodekan på SLU i Alnarp. Och satsningen är förankrad på alla berörda fakulteter.

– Svensk nötköttsproduktion har backat under många år och idag är varannan biff importerad. Det är bråttom att vända utvecklingen och att öka marknadsandelarna för svenskt nötkött, säger Bengt Persson, ledamot av LRFs förbundsstyrelse.

– Vi måste öka andelen köttdjur för att kompensera för det minskande antalet mjölkkor, säger Anna Kristoffersson i föreningen Sveriges Djurbönder. Och vi behöver stärka både forskning och rådgivning kraftfullt för att lyckas. I annat fall fortsätter importen att öka och ännu fler svenska hagar och ängar förbuskas.
Tillväxt Nötkött startades som ett sydsvenskt initiativ 2006. I november 2011 påbörjades, med hjälp av EU-stöd och Jordbruksverket, en förstudie för att skapa en nationell kraftsamling med samma namn. Förstudien, som presenterades våren 2012, identifierade ett antal viktiga insatsområden som det nationella projektet nu bygger vidare på.

– För att lyckas kommer det att behövas betydande ekonomiska insatser och ett ökat utbyte mellan näringen och forskningen, säger Anita Persson, ordförande i Sveriges Nötköttsproducenter. Nu har vi lagt grunden för satsningarna ska kunna bli verklighet.
Resultat av pågående samarbeten i Tillväxt Nötkött kommer att presenteras på Köttriksdagen i Ystad den 15-17 november där även SLU kommer att delta.

KONTAKT
Anita Persson, ordförande Sveriges Nötköttsproducenter, tel. 0703 – 31 00 09
Anna Kristoffersson, ledamot Sveriges Djurbönder, tel. 0708 – 52 01 94
Håkan Schroeder, prodekan SLU, LTJ-fakulteten, tel. 0703 – 17 69 53
Bengt Persson, ledamot LRFs förbundsstyrelse, tel. 0708 – 69 06 21

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera