Artikel från Karlstads universitet
26 oktober 2012

Forskning av lärare för lärare

Forskning om skola och undervisning har ofta svårt att nå ut till dem det berör, lärarna. Med den vetskapen presenterar 14 forskande lärare sin forskning för lärarkollegor i den nya antologin Forskning av och för lärare. 14 ämnesdidaktiska studier i historia och samhällskunskap.

– Skolrelevant forskning har ofta svårt att nå ut till dem det berör, lärarna. Här beskriver forskande lärare på ett lättillgängligt sätt sin ämnesdidaktiska forskning. Förhoppningen är att de smakprov boken erbjuder ska inspirera till fortsatt läsning av forskning som lärare finner meningsfull för den egna verksamheten, säger bokens redaktör, docent Hans Lödén.

Forskningen handlar bland annat om betyg och bedömning, om prov och deras betydelse, om interkulturell undervisning, hur man kan intressera pojkar på yrkesprogram för politik eller om läraren mitt emellan styrdokument och skolverklighet.

Bland bidragen kan nämnas Hans Olofssons studie i historia. Han har följt en skolklass som läser om första världskrigets utbrott. Han visar hur läraren begriper orsakerna till krigsutbrottet på ett sätt, läroboken på ett annat och eleverna på ett tredje. Hans Olofsson diskuterar hur ett medvetet användande av historiska tankebegrepp kan användas för att överbrygga skillnaderna i uppfattningar.

De fjorton lärare som presenterar sin forskning ingick i Forskarskolan för lärare i historia och samhällskunskap (FLHS) vid Karlstads universitet och Högskolan Dalarna. Elva av lärarna är gymnasielärare, tre högstadielärare.

– De nationella forskarskolor som startade 2008 inom Lärarlyftet gav en god möjlighet att knyta skola och forskning bättre till varandra. Lärarna som gick forskarutbildningen arbetade kvar i sina skolor en dag i veckan under hela utbildningstiden. Efter sin licentiatexamen återvände de allra flesta till sin lärargärning. Därmed har vi nu personer som fortsatt arbetar som lärare och som är forskarutbildade. De utgör en viktig brygga mellan skola och forskning. Deras forskningserfarenhet är väl värd att ta vara på, säger Hans Lödén.

Antologin ges ut av Karlstad University Press.
Bokens redaktör Hans Lödén är docent i statsvetenskap vid Karlstads universitet och studierektor i FLHS liksom i den nu pågående lärarforskarskolan för lärare i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap, CSD-FL.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera