Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 oktober 2012

Miljoner till forskning om klimatomställning

Projektet Complex har fått 5,4 miljoner euro under fyra år från EU:s sjunde ramprogram. Under den gångna helgen hölls projektets internationella kick-off på Sigtunastiftelsen. Dr Nick Winder, University of Newcastle, leder projektet tillsammans med professor Hans Liljenström, SLU och Agora for Biosystems.

Det nya EU-projektet Complex har i helgen haft sitt uppstartsmöte vid Sigtunastiftelsen. På bilden ses fr v professor Uno Svedin, Stockholms universitet, professor Hans Liljenström, SLU och Agora for Biosystems, Dr Nick Winder, University of Newcastle, samt Alf Linderman, direktor vid Sigtunastiftelsen. Foto: Sofia af Geijerstam, Sigtunastiftelsen.

Projektet Complex har fått 5,4 miljoner euro under fyra år från EU:s sjunde ramprogram. Under den gångna helgen hölls projektets internationella kick-off på Sigtunastiftelsen. Dr Nick Winder, University of Newcastle, leder projektet tillsammans med professor Hans Liljenström, SLU och Agora for Biosystems.

En central uppgift för mänskligheten är att avveckla den historiska period som har byggt på tillgänglig och relativt billig, fossil energi. Tillgångarna kommer inte att finnas i samma utsträckning och effekterna på klimatet finns det redan spår av.

– Vad vi talar om här är helt enkelt omvandlingen av våra samhällen inför de snabbt ändrade villkor som vi redan ser de första allvarliga tecknen på, säger professor Hans Liljenström, institutionen för energi och teknik, Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala (SLU).

Nettoutsläppet från alla samlade samhällsfunktioner av kol till atmosfären måste bli så nära noll som möjligt, vilket är ett politiskt mål inom EU. Målet ska ha uppnåtts år 2050.

– Det blir absolut nödvändigt att mobilisera olika forskningsinsatser för att kunna guida omställningen och ha grepp om en rad olika fenomen av naturvetenskaplig, samhällsvetenskaplig och teknisk art. Självklart kommer också genomgripande frågor om värderingar, livsstilar och konsumtionsvanor att bli mycket viktiga, vilket betyder att humaniora också behöver tas in i totalbilden, säger professor Hans Liljenström.

Områden som ska behandlas inbegriper energi, jord- och skogsbruk, markanvändning, infrastruktur, investeringar samt beslutsprocesser på olika nivåer i samhället – från kommuner och uppåt, hela vägen till EU.

De 17 institutioner som ingår i projektet Complex är hemmahörande i Frankrike, Italien, Nederländerna, Norge, Ryssland, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Österrike. Ledare för den svenska delen är, förutom Hans Liljenström, professorerna Ing-Marie Gren, institutionen för ekonomi vid SLU Uppsala, och Uno Svedin, Stockholms universitet. Arbetet här handlar främst om hur olika typer av markanvändning i Stockholm-Mälardalsregionen påverkar och påverkas av klimatet och hur man i denna region ska hantera klimatrelaterade beslut på olika nivåer.

INFORMATION
Complex står för Knowledge Based Climate Mitigation Systems for a Low Carbon Economy.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera