Tema

Buskar och träd bra proteinkälla för getter i Laos

Getter är viktiga djur för småjordbrukare i Laos, men brist på foder gör att djuren ofta inte växer så bra som de skulle kunna göra. Blad och grenverk från buskar är dock en proteinkälla som skulle kunna användas i betydligt större utsträckning, enligt en avhandling från SLU av Daovy Kongmanila.

I Laos hålls getter vanligen för köttproduktion. Getter är små och enkla att sköta och kvinnor och barn är ofta ansvariga för dem. Regeringen i Laos verkar för att öka tillgången på getkött lokalt, men också för att öka exporten till grannländerna. Försäljning av getter är ett viktigt sätt att få in kontanter för småjordbrukare.

Tillgången på foder för getterna är ofta begränsad. De får oftast beta tillgängliga allmänna och outnyttjade marker. Bristen på foder gör att de växer långsamt och att slaktkroppen ofta inte blir så väl utvecklad. Alternativ till dyrt inköpt proteinfoder kan utgöras av olika inhemska växter som finns tillgängliga, t.ex. blad från kvävefixerande buskar och träd. Ett exempel som finns tillgängligt i många subtropiska områden är korallbusksläktet (Erythrina) i familjen ärtväxter.

Daovy Kongmanila har i sitt doktorsarbete studerat getters preferenser för löv från olika växter som finns tillgängliga i Laos. Mest åt getterna av Erythrina. I intervjuer med lokala lantbrukare framgick att tre olika varianter av Erythrina finns i olika delar av Laos. Mestadels används dessa växter dock till annat än foder, t.ex. för stängsling och för skuggning på kaffeplantager. Erythrina variegata framstod som den variant som är lämpligast som foder enligt de analyser som gjordes på insamlade foderprover.

Utfodring av färskt respektive torkat bladverk från E. variegata visade att det inte var någon skillnad på fodervärdet. Upp till 60 procent av proteinet från sojamjöl kunde bytas ut mot E. variegata utan några negativa effekter på djurens tillväxt.

Daovy Kongmanila har arbetat inom det Sida-finansierade MEKARN-projektet, där SLU:s institution för husdjurens utfodring och vård samarbetar med länder i Sydostasien (www.mekarn.org). Målet är utveckling av småskalig djurproduktion baserad på lokala resurser och detta stöds genom högre utbildning för studenter från de berörda länderna. All forskning utförs i hemlandet – studenterna är bara i Sverige för att gå kurser och att skriva.

KONTAKT OCH INFORMATION
Daovy Kongmanila, daovyk@yahoo.com, daovy.kongmanila@slu.se
För frågor på svenska: Jan Bertilsson, tel. 018-671645, jan.bertilsson@slu.se
Länk till avhandlingen (pdf)
http://pub.epsilon.slu.se/9093/

Buskar och träd bra proteinkälla för getter i Laos

 lästid ~ 2 min