Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 september 2012

Finns det liv i rymden?

I nya boken Finns det liv i rymden? vänder sig astronomen Marie Rådbo till alla dem som undrar om det finns någon därute eller om vi är ensamma.– Boken tar avstamp i gamla idéer om liv i rymden för att fortsätta med varför det finns liv på jorden för att därefter söka efter liv på andra planeter, både i vårt eget solsystem och bortom det. Boken berör också UFO-observationer och på vilka sätt vi skulle kunna få kontakt med några därute – om de finns, säger Marie Rådbo.

På 1990-talet skrev Marie Rådbo ett flertal böcker om astronomi för barn och ungdomar, men plötsligt en dag kände hon att hon inte längre ville bidra med ”more of the same”. I stället har det under 2000-talet blivit några böcker för vuxna, samtidigt som Marie även engagerat sig i att nå ytterligare nya målgrupper.

Marie Rådbo har varit med på arenor där publiken vanligtvis inte möter astronomi, till exempel med både Göteborgs symfoniker och Göteborgs kammarkör. Dessutom har Marie medverkat i en vetenskapsteater.

– Men oberoende av uttryckssätt och arena är målet att visa att naturvetenskap är en del av samhället och kulturen, kort sagt en del av livet, samtidigt som jag aldrig gör avkall på den vetenskapliga korrektheten och synsättet, säger Marie Rådbo.

Men trots nya infallsvinklar och nya målgrupper har Marie, ända sedan hon för 35 år sedan började popularisera astronomi, framhållit att det övergripande syftet för henne är att stimulera intresset för naturvetenskap hos barn och ungdomar, och därför kunde hon till sist inte motstå förlagets förfrågan under många år med önskemål om en bok om liv i rymden för just denna målgrupp. Och nu är den klar.

Finns det liv i rymden? är den tredje boken där Marie samarbetar med illustratören Tord Nygren.

– Tord är en mästare på att fånga in den rätta stämningen i sina ”allmänna” bilder – ofta på ett humoristiskt sätt – samtidigt som han närmar sig de strikt vetenskapliga illustrationerna på ett ödmjukt och professionellt sätt. Men som den observante läsaren snabbt upptäcker finns det inte en enda alien i boken, ett förhållningssätt som Tord och jag var rörande överens om. I stället visar jag i boken hur man kan fantisera om rymden och främmande liv utifrån dagens kunskaper, vilket i förlängningen kan stimulera till både vetenskapligt intresse och tänkande.

Temat om liv i rymden är mer aktuellt än någonsin. I ett seminarium på årets bokmässa, Fantasier om rymden lockar till vetenskapligt lärande, samtalar Marie Rådbo och astronauten Christer Fuglesang.

Och en månad innan boken kommer ut i handeln landsatte Nasa en strövare med det passande namnet Curiosity på Mars, och under minst två år ska den enligt planerna ”ströva” omkring på Mars yta och spana efter indikationer på liv.

– Så vem vet vad nytt vi får lära oss om Mars de närmaste åren, nya kunskaper som självklart inte finns i någon bok ännu. Tänk vad härligt att det finns både nya barn och nya målgrupper plus nya kunskaper att ta sig an i framtiden, i bokform eller på annat sätt, säger Marie Rådbo.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera