Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 september 2012

Tidiga majssorter bäst för kon

Nya majshybrider för ensilering har provats odlingsmässigt på tre platser i landet, Kristianstad, Skara och Västerås. Zohaib Mussadiq visar i sin doktorsavhandling från SLU att tidiga sorter bör väljas i svenska odlingar, dels för att risken för att odlingen helt ska misslyckas då minskar, dels för att fodervärdet blir bättre.

Nya majshybrider för ensilering har provats odlingsmässigt på tre platser i landet, Kristianstad, Skara och Västerås. Zohaib Mussadiq visar i sin doktorsavhandling från SLU att tidiga sorter bör väljas i svenska odlingar, dels för att risken för att odlingen helt ska misslyckas då minskar, dels för att fodervärdet blir bättre.

Majs(Zea mays L.) är ett värmeälskande gräs, som odlas som foderväxt för kor i Skandinavien. Den allt större arealen av majs för ensilering och många nyintroducerade hybridsorter har aktualiserat behovet av mer kunskap om dessa sorter och hur de klarar sig på nordliga breddgrader.

Zohaib Mussadiq har i sitt doktorsarbete vid institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU, undersökt hur dessa nya hybrider utvecklar sig vid olika värmesummor. I försöksodlingarna i Kristianstad nådde alla hybriderna rätt mognadsgrad för ensilering, medan bara den tidiga sorten ’Avenir’ hann bli tillräckligt mogen i Skara. I Västerås fungerade inte odlingen för någon av de provade hybriderna.

Fast de senaste sorterna gav största skördeutbytet, kommer troligen de tidiga sorterna att ge bäst foderkvalitet. Även för att minska risken för att odlingen ska misslyckas bör man använda de tidiga sorterna och odla dem på jordar som är redo att besås senast den 1 maj.

BSc Zohaib Mussadiq, institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU, försvarar sin avhandling med titeln ”Performance of Forage Maize at High Latitudes – Plant Development, Agronomy and Nutritive Value”. Disputationen avser filosofie doktorsexamen.
– Tid: torsdagen den 6 september 2012
– Plats: Aulan, SLU i Umeå
– Opponent: Dr John Cone, Animal Nutrition Group, Wageningen University, Wageningen, The Netherlands

Mer information
Zohaib Mussadiq, 076-812 58 26, Zohaib.Mussadiq@slu.se
Mårten Hetta, 070-589 83 55, Mårten.Hetta@slu.se
Zohaib Mussadiq är från Pakistan.

Avhandlingen

Personlig webbsida

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera