Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 augusti 2012

Vild bakterie utvecklades till plågoris då boskapen tämjdes

Kor och getter kan drabbas av elakartade lungsjukdomar som orsakas av bakterier inom släktet Mykoplasma, och utbrotten kan bli förödande för fattiga boskapsskötare. En genetisk kartläggning av släktet visar att sjukdomarna har sitt ursprung i boskapsskötselns barndom. När kor och getter hölls i täta hjordar fick en vild bakterie goda möjligheter att sprida sig och anpassa sig till olika djurslag.

Kor och getter kan drabbas av elakartade lungsjukdomar som orsakas av närbesläktade bakterier, och utbrotten kan få förödande följder för fattiga boskapsskötare. En genetisk kartläggning av bakteriesläktet Mycoplasma visar nu att sjukdomarna har sitt ursprung i boskapsskötselns barndom. Hållandet av kor och getter i täta hjordar gav en vild bakterie goda förutsättningar för smittspridning och anpassning till olika djurslag. Forskningen har genomförts vid ILRI i Kenya i samarbete med forskare från bland annat SLU, och ska utnyttjas i forskning om vacciner.

Några av världens viktigaste bakteriesjukdomar hos boskap finns i släktet Mycoplasma, bland annat de arter som orsakar elakartad lungsjuka hos nötkreatur (CBPP) respektive getter (CCPP). Båda sjukdomarna orsakar betydande förluster, särskilt i Afrika och Asien, och de är ett ständigt hot för smittfria länder. Vid International Livestock Research Institute (ILRI) i Kenya används nu den senaste gentekniken i jakten på effektiva bekämpningsmetoder. I projektet medverkar Erik Bongcam-Rudloff från SLU och forskare från Tyskland, Schweiz och USA, med stöd från bland annat Sida.

Genom att undersöka arvsmassan hos mer än 100 bakteriestammar från tama och vilda djur, kunde forskarna konstruera ett evolutionshistoriskt släktträd – de genetiska skillnaderna mellan stammarna användes som mått på släktskap. Den gemensamma anfadern beräknas ha levt för ungefär 10 000 år sedan, vid samma tidpunkt då de första herdefolken började tämja boskap.
– När kor och getter hölls i täta hjordar tycks en vild bakterie ha fått goda förutsättningar för smittspridning och anpassning till olika djurslag, säger Erik Bongcam-Rudloff.

Ett tydligt tecken på att hållandet av kor och getter tillsammans har haft betydelse under Mycoplasma-arternas evolution fann forskarna när de studerade stammar från stenbockar samt vilda getter från Klippiga bergen. Hos dessa stammar fanns gener både från ko- och getspecialiserade arter.

Vid ILRI pågår nu ett forskningsprogram där analyser av bakteriernas arvsmassa används i studier av immunologi och utveckling av nya vacciner mot CBPP, som idag bedöms vara den ekonomiskt mest betydelsefulla sjukdomen hos afrikansk nötboskap.

Erik Bongcam-Rudloff, institutionen för husdjursgenetik, SLU, 018-67 21 21, erik.bongcam@slu.se .
Erik ansvarar för SLU-Global Bioinformatics Centre. Hans insatser i projektet var bioinformatiska analyser av gensekvenser och hjälp med att bygga upp ILRI:s bioinformatiska infrastruktur.
Läs mer
Originalartikeln:
The Origin of the ‘Mycoplasma mycoides Cluster’ Coincides with Domestication of Ruminants

Populärvetenskaplig artikel:
“Livestock Bacteria Are as Old as the Livestock They Kill”

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera