Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 juli 2012

Åtgärder i lantbruket har minskat näringsläckaget till havet

Nu minskar tillförseln av näringsämnen till havet. Det visar en ny analys av miljöövervakningsdata som gjorts vid SLU. Resultaten, som publiceras i höst, kommer att presenteras på ett seminarium under Almedalsveckan.

Övergödningen av haven är ett av våra största miljöproblem, och orsakar bl.a. algblomning under sommaren. I Västerhavet är det främst kväve som är problemet, men i Östersjön har även fosfor betydelse. I bägge fallen är läckaget från jordbruksmarken den största antropogena källan. Omfattande åtgärder har därför genomförts under de senaste decennierna för att minska belastningen på havet i form av övergödande ämnen. Åtgärderna omfattar både ekonomiska styrmedel och kompetensutveckling av lantbrukare för att minska påverkan från odlingen.

Modellberäkningar har tidigare visat på ett minskat läckage från jordbruket och i vintras presenterade SLU en rapport som kunde bekräfta det minskade läckaget genom en analys av faktiska miljöövervakningsdata i 65 jordbruksåar. Nu har SLU kunnat visa att även tillförseln av näringsämnen till havet har minskat. Till Öresund, Kattegatt och Skagerack har transporten av växttillgängligt oorganiskt kväve (nitrat + ammonium) minskat med över 20 procent sedan 1995.

Resultatet bygger på en statistisk analys av miljöövervakningsdata, där den naturliga variation som beror på vattenflödenas storlek har normerats bort. Samma metodik visar att belastningen i form av totalfosfor har minskat med 11 procent.

Resultaten förhandsvisas på ett seminarium under Almedalsveckan och kommer att publiceras i höst i rapporten “HAVET 2012”.

– Resultaten visar att vi verkligen har kommit en bit på vägen med att förbättra havsmiljön, säger forskningsledare Jens Fölster.

KONTAKT OCH INFORMATION
Jens Fölster, institutionen för vatten och miljö, SLU, 070-227 17 21, jens.folster@slu.se  

Om seminariet: Resultaten presenteras vid seminariet “Recept på lyckat miljöarbete”, som börjar kl 15.30 den 2 juli på fartyget Sigyn i Visby hamn. Läs mer om seminariet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera